Roosters

Onderstaande drie roosters volgen na een korte uitleg en de namen van wie verantwoordelijk zijn.

Autorijdienst

Mocht u niet in staat zijn om op eigen gelegenheid onze kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u gebruik maken van de autodienst. U wordt dan thuis opgehaald en naar de kerk gebracht. Onderstaand het rooster. Als u graag gehaald wilt worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. Leo van der Sluijs, tel.nr. 0597-422 873.​

datumdagwieAdres
31-03-2019zondagL.H. v.d. Sluijs
07-04-2019zondagT. Maas
14-04-2019zondagW. Blokzijl
21-04-2019zondagJ.T. Hekman
28-04-2019zondagH. Keizer

Bloemen

Iedere zondag staan er twee boeketten bloemen in de kerk. Deze worden na de dienst bezorgd bij mensen die we geluk of sterkte willen wensen. Soms is een verjaardag of jubileum aanleiding, soms ook ziekte of een andere situatie waarbij een bemoediging van onze gemeente gewenst is. Contactpersoon is mw. Gerda Zwerver (Gerda_Zwerver@hotmail.com, of via tel.nr. 06 – 2444 3463 na 19.00 uur).

Onderstaand het rooster van de bezorgers. Hierover kunt u contact opnemen met Boukje Haan, tel.nr. 0597 – 420980.

datumdagwieAdres
31-03-2019zondag

Fam. H. Potze

Fam. Chr. de Vries

Burg. Schönfeldplein 31 a 5

Vuurdoornweg 57

07-04-2019zondag

Fam. K. Dusseljee

Mevr. Z. Sassen

Vossenkamp 142

Engelselaan 35

14-04-2019zondag

Fam. G.J. Fekken

Mevr. I. ten Have

Alb. Verweijstraat 39

Oranjestraat 8

21-04-2019zondag

Fam. H. Hummel

Mevr. T. Maas

Evertsenstraat 6

Papierbaan 26

28-04-2019zondag

Dhr. B. v.d. Woude

Mevr. M.G. Sijsling

Parklaan 166

H. Heijermansstraat 58

Koffiezetten

Iedere zondag wordt er na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken in de kerk. Dat is gezellig en bevordert de gemeenschapszin. Het koffiezetten gebeurt door vrijwilligers. Onderstaand het rooster. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger. Contactpersoon is Carolien Zwik, tel.nr. 0597-422 565.

datumdagwiebijzonderheden
31-03-2019zondag

Mw. Frans

Mw. Ellen Smid

Mw. Hummel

07-04-2019zondag

Mw. Hidding

Dhr. en mw. Hekman

14-04-2019 zondag

Mw. A. Bos

Dhr. en mw. Ritsema

21-04-2019 zondag

Mw. Rienmeijer

Dhr. en mw. Haasnoot

Vennekerk
28-04-2019zondag

Mw. v.d. Meulen

Dhr. en mw. Ploeger