Roosters

Onderstaande drie roosters volgen na een korte uitleg en de namen van wie verantwoordelijk zijn.

Autorijdienst

Mocht u niet in staat zijn om op eigen gelegenheid onze kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u gebruik maken van de autodienst. U wordt dan thuis opgehaald en naar de kerk gebracht. Onderstaand het rooster. Als u graag gehaald wilt worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. Leo van der Sluijs, tel.nr. 0597-422 873.​

datumdagwieAdres
02-12-2018zondagJ. HekmanMarktpleinkerk
09-12-2018zondagH. KeizerMarktpleinkerk
16-12-2018zondagR. TroostMarktpleinkerk
23-12-2018zondagT. RitsemaMarktpleinkerk
25-12-2018dinsdagL.H. v.d. SluijsVennekerk
30-12-2018zondagT. MaasMarktpleinkerk

Bloemen

Iedere zondag staan er twee boeketten bloemen in de kerk. Deze worden na de dienst bezorgd bij mensen die we geluk of sterkte willen wensen. Soms is een verjaardag of jubileum aanleiding, soms ook ziekte of een andere situatie waarbij een bemoediging van onze gemeente gewenst is. Contactpersoon is mw. Gerda Zwerver (Gerda_Zwerver@hotmail.com, of via tel.nr. 06 – 2444 3463 na 19.00 uur).

Onderstaand het rooster van de bezorgers. Hierover kunt u contact opnemen met Boukje Haan, tel.nr. 0597 – 420980.

datumdagwieAdres
02-12-2018zondag

Fam. K. Dusseljee

Mevr. Z. Sassen

Vossenkamp 142

Engelselaan 35

09-12-2018zondag

Fam. G.J. Fekken

Mevr. I. ten Have

Alb. Verweijstraat 39

Oranjestraat 8

16-12-2018zondag

Fam. H. Hummel

Mevr. T. Maas

Evertsenstraat 6

Papierbaan 26

23-12-2018zondag

Dhr. B. v.d. Woude

Mevr. M.G. Sijsling

Parklaan 166

H. Heijermansstraat 58

25-12-2018dinsdag

Mevr. H. Muller

Dhr. H. Sportel

Reelaan 3

Kloosterlaan 132

30-12-2018zondag

Fam. H. Boven

Mevr. H. Vijfvinkel

Hoorntjesweg 15

Rosa Caninalaan 32

Koffiezetten

Iedere zondag wordt er na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken in de kerk. Dat is gezellig en bevordert de gemeenschapszin. Het koffiezetten gebeurt door vrijwilligers. Onderstaand het rooster. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger. Contactpersoon is Carolien Zwik, tel.nr. 0597-422 565.

datumdagwiebijzonderheden
02-12-2018zondag

Mw. Sassen

Dhr. en mw. Hekman

09-12-2018zondag

Mw. Troost

Dhr. en mw. Ritsema

16-12-2018 zondag

Mw. Boven

Dhr. en mw. Haasnoot

23-12-2018 zondag

Mw. v.d. Sluijs

Dhr. en mw. Ploeger

25-12-2018 dinsdag

Mw. A. Drenth

Mw. v. Wijk

Mw. Noord

Vennekerk
30-12-2018zondag

Mw. J. Dijk

Mw. Muller

Mw. Dusseljee