Redactie Kerkjournaal

De redactie van het kerkjournaal wordt gevormd door

Mw. Boukje Haan, tel. 0597-420980

Mw. Jenneke Ploeger, tel. 0597-415053

en

Mw. Davita van der Woude, eindredactie

Financiën en advertenties: dhr. Jan Mulder, tel. 0597-420104

Inleverdatum kopij novembernummer: uiterlijk 18 oktober bij de redactie