Redactie Kerkjournaal

De redactie van het Kerkjournaal wordt gevormd door:

  • Mw. Boukje Haan, tel. 0597-420980
  • Mw. Jenneke Ploeger, tel. 0597-415053
  • Mw. Davita van der Woude, eindredactie
  • Dhr. Jan Mulder, tel. 0597-420104, financiën en advertenties

Inleverdatum kopij januarinummer: uiterlijk 12 december bij de redactie.