Redactie Kerkjournaal

Het Kerkjournaal is een uitgave van de Protestantse Gemeente Winschoten en de Evangelisch Lutherse Gemeente Pekela/Winschoten. Het blad verschijnt elf keer per jaar in een oplage van 700 exemplaren. De maanden juli en augustus worden samengevoegd tot één uitgave.

Op grond van het redactiereglement is de redactie gerechtigd kopij in te korten of niet te plaatsen. Dit reglement is op aanvraag beschikbaar.

De redactie van het Kerkjournaal wordt gevormd door:

  • Mw. Boukje Haan, tel. 0597-420980
  • Mw. Jenneke Ploeger, tel. 0597-415053
  • Mw. Davita van der Woude, eindredactie
  • Dhr. Jan Mulder, tel. 0597-420104, financiën en advertenties

Abonnementenregistratie:

  • Alie Meindersma, tel. 0597-414699
  • Bert Boerma, tel. 0597-413838 b.g.g. 05970-414541
  • Hemmo Poppen, tel. 0597-431399

Abonnementskosten: € 12,50 per jaar