Predikanten

Bert Altena (predikant te Winschoten)

Sinds februari 2024 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente Oost – Groningen. Het is inmiddels mijn vijfde standplaats als predikant.

Ik ben geboren (1963) en getogen in Emmen.
Na de middelbare school ben ik naar Kampen gegaan om theologie te studeren.
Ik groeide op in een gewoon gereformeerd gezin, oudste van vier zoons, maar ben van een generatie die dankzij de studiebeurs door kon leren (wat mijn ouders niet hadden kunnen doen).

Al jong had ik de wens om dominee te worden.
Waarom?
Dat kan ik nog steeds niet goed uitleggen, maar het heeft mij altijd gefascineerd en dat is – gelukkig –zo gebleven.

In 1988 werd ik predikant in St. Jacobiparochie, met een deeltijd aanstelling voor het evangelisatiewerk in de regio.
Inmiddels getrouwd met Annette. Samen met onze oudste zoon Fabian betrokken we de plaatselijke pastorie. Van een flatje in Emmen, naar het grootste huis in dat Friese dorp. En meteen waren we ‘dominee en mevrouw’, 24 en 23 jaar oud!

Onze tweede zoon Tijmen is daar geboren.
In Wijchen, de tweede gemeente – voluit Protestantse streekgemeente Maas en Waal – kwam er nog een tweeling bij, Andrea en Janike.
Vier kinderen in vijf jaar, een mooie, maar ook drukke tijd.

Na 9 jaar verhuisden we naar Assen.
Inmiddels had ik ook nog een promotiestudie voltooid in het vak homiletiek (preekkunde).
In Assen ben ik 12,5 jaar wijkpredikant geweest in Assen-Noord. Daarna werd ik dorpspredikant in Vries (net boven Assen), in deeltijd, gecombineerd met de functie van stadspredikant in Assen.

In deze periode kwam Darlington in ons leven. Toen een uitgeprocedeerde asielzoeker, die samen met zijn broer al 15 jaar in Nederland leefde en volledige geïntegreerd was. Met velen is actie gevoerd en kregen ze uiteindelijk een verblijfsvergunning. Hij heeft 1,5 jaar bij ons gewoond, ook nog samen met zijn vrouw. Ze zijn met hun gezin deel van onze familie geworden en hebben ons leven verrijkt.

Na 9 jaar Vries/Assen heb ik nog eenmaal een nieuwe stap als predikant kunnen maken, ook omdat het mogelijk bleek om te blijven wonen in Ekehaar, vlak onder Assen, waar we een paar jaar geleden, nadat alle kinderen de deur uit waren, zijn neergestreken.

Ik ben met overtuiging en enthousiasme predikant. Het is een bijzonder beroep, waar je altijd bezig kunt zijn met de dingen die van belang zijn in het leven, en waarbij je, tot je eigen verrassing, vaak iets voor anderen kunt betekenen.

Dat laatste hoop ik ook voor u/jou/jullie te doen.

Je kunt me altijd benaderen, om contact te maken en/of een afspraak te maken.

Wilt u meer van mij weten?
Op mijn eigen website ‘berichten van een dominee…’ vindt u mijn preken, artikelen, blogberichten en boekbesprekingen.
http://www.bertaltena.com

Ds. Bert Altena
0592 – 405514
06 – 30285649
Kampakkers 7, 9454 PG Ekehaar
e-mail contact met de predikant

Gert Wybe van der Werff (predikant streekgemeente Oost-Groningen)

Mijn naam is Gert Wybe van der Werff. Sinds 10 mei 2020 ben ik verbonden aan de Streekgemeente Oost-Groningen. Binnen dit grote samenwerkingsverband ben ik gemeentepredikant van de Protestantse Gemeente de Dollert en van de Protestantse Gemeente van Winschoten. Daarnaast voer ik taken uit ten behoeve van de hele streekgemeente.

Samen met mijn partner Aart bewonen we het Aderhuis in Drieborg. Ik heb een zoon, Rijk. Hij is 17 jaar en woont bij zijn moeder in Wageningen. Aart en ik hebben een pleegzoon Samuel, afkomstig uit Sierra Leone, 24 jaar en woont in Groningen.

Als predikant ben ik begonnen in de gemeente Oostwold-Finsterwolde en tussen 2006 -2020 werkte ik als predikant in Bovensmilde. Ik ben dus teruggekeerd naar bekend gebied; de mensen in dit gebied en het bijzondere landschap bleven altijd trekken!

Waar kom je vandaan?

Deze vraag wordt me vaak gesteld bij een kennismaking. “Overal en nergens” kan ik dan antwoorden. Geboren op Sumba in Indonesië, waar mijn ouders in de zending werkten. Ik heb hier geen bewuste herinneringen aan, maar de verhalen uit die tijd zijn me bijgebleven en de missionaire betekenis van de kerk is me met de paplepel ingegoten. Ik groeide op het Groninger platteland op, in Niezijl en Pieterburen, en dronk zo van jongs af aan het weidse landschap met zijn rijke korenvelden en het dynamische Waddengebied. Ook raakte ik vertrouwd met de stoere, eigenzinnige mentaliteit van de Grunigers. Met pijn in het hart nam ik, 14 jaar oud, afscheid van deze wereld toen ons gezin verhuisde naar Zuid-Holland. Na de HAVO volgde de Pedagogische Academie in Oegstgeest en na mijn militaire dienstplicht kon ik gelukkig  terugkeren naar het Noorden. Het was op dat moment moeilijk om werk te vinden In het onderwijs. Ik ging vrijwilligerswerk doen in het onderwijs en werd actief in de opvang van dak- en thuislozen in de Open Hof in Groningen. Diepe indruk op mij maakten meerdere acties voor kerkasiel die we in de Open Hof opzetten; dit was voor mij een praktische vertaling van het evangelie en motiveerde me mede om theologie te gaan studeren. Daarnaast sprak de spiritualiteit van Taizé me aan, waar ik geregeld heen trok. Ik zocht naar een manier om deze spiritualiteit naar de eigen situatie te vertalen. In vieringen in de Open Hof met de straatbewoners bijvoorbeeld. In 1985 bezocht de bekende theologe Dorothee Sölle Groningen. Ik raakte bij haar lezingen onder de indruk van hoe zij in dialoog met actuele sociaal-economisch en maatschappelijke vragen theologie bedreef en dat gaf me het laatste zetje om zelf theologie te gaan studeren.

Bevrijdingstheologie

Leren kijken door de ogen van mensen die het meest lijden onder de bestaande machtsverhoudingen: dat leert ons de Schrift en dat is op systematische wijze verwoord in verschillende vormen van bevrijdingstheologie: van armen, zwarten, vrouwen, homo’s en lesbiennes. Daar herkende ik mezelf als homo in en ik herkende de strijd die dak- en thuislozen in onze samenleving moeten voeren om als mens gezien te worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de vele vluchtelingen. Later zijn al die verschillende vormen samen contextuele theologie gaan heten. Deze theologie is voor mij nog steeds van groot belang als uitgangspunt: wees je er altijd van bewust dat jouw context (geslacht, kleur, maatschappelijke positie etc.) bepalend is voor je manier van geloven en theologie beoefenen. En weet dan naast wie je moet staan in onze door afgrenzingen en moordende concurrentie bepaald samenleving.

In- en uitademen

De laatste jaren heb ik me daarnaast meer verdiept in vormen van meditatie en in teksten van mystici. Ik volgde met veel genoegen de opleiding Geestelijke Begeleiding – een samenwerkingsverband van de Protestantse Theologische Universiteit en het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Om je geloof handen en voeten te geven dien je ook steeds jezelf spiritueel op te laden. “Lutte et contemplation” (strijd en aanbidding) zoals frère Roger van Taizé het zei. De Schrift op meditatieve wijze lezen opent mijn ogen voor wat anders verborgen blijft in de tekst.  In mijn vorige gemeente in Bovensmilde bood het mediteren en begeleiden van een meditatiegroep me veel inspiratie. Mediteren is als inademen om in praktische dingen uit te kunnen ademen.

Een nieuwe uitdaging

En nu mag ik in het weidse Oldambt mede vorm geven aan het gemeente-zijn. Lokaal èn in een breed samenwerkingsverband. In een regio waarin het Woord schaars is en de houding van velen tegenover de kerk zwaar belast is door het verleden. Maar ook een gebied waarin “mensen van de kerk” al sinds vele decennia laten zien open te staan voor de geest van de tijd en solidair te zijn met wie in achterstandssituaties leven. Open staan naar de samenleving en samenwerking zoeken met allen die zich daar voor inzetten blijft voor mij wezenlijk voor kerk zijn: dat is als uitademen. Inademen doen we door samen te komen rond de Schrift, in gesprekskringen en andere vormen van gemeente-zijn. Nu we in getal kleiner worden is samenwerking tussen gemeentes van groot belang om dit te kunnen blijven doen. Maar schaalvergroting kan ook ten koste gaan van betrokkenheid bij het dorp of de wijk waarin je woont. De Streekgemeente is juist bedoeld als een middel om plaatselijk kerk zijn te ondersteunen; laten we dat voor ogen houden!

Predikant
ds. Gert Wybe van der Werff
0597-785405
Kroonpolder 1
9688 RH Drieborg
e-mail contact met de predikant