Predikant

Mijn naam is Bert van der Woude. Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Een Fries in Groningen

Van geboorte een Fries speelt bijna mijn hele loopbaan zich af (met groot genoegen overigens) in de provincie Groningen. Begonnen in Oostwold (19 maart 1989) keerde ik via het Zendingshuis in Oegstgeest en Middelstum op het Hoogeland terug naar Oost-Groningen. Even was er de droom (in 1993) om zendeling te worden in Irian Jaya.(voormalig Nieuw-Guinea). Zendelingen heten nu uitgezonden medewerkers en niet voor niets. In dienst van de lokale kerk op Irian zou ik de Hogeschool in Abepura komen versterken als docent bijbelse vakken met nadruk op het Oude Testament en het bijbels Hebreeuws. Een visum werd na lang wachten niet verleend en zo bleef ik predikant in Nederland.

Gepassioneerd bijbeluitlegger

Wat ook is gebleven is mijn interesse in de bijbelse verhalen, die ik zondag op zondag mag uitleggen. Mijn grote leermeester in het vak van bijbeluitlegger is Eugen Drewermann. Zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie zou ik het niet kunnen.  Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland (http://www.studiekringdrewermann.nl) probeer ik samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken voor een eigentijds verstaan van de bijbel en van zijn kijk op God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk.

Mijn rol zie ik vooral als doorgever. Wat ik zelf krijg aangereikt deel ik graag met anderen.

Door gesprekken, het lezen van boeken, het kijken naar kunst en het samen op reis gaan doe ik veel inspiratie op en blijf ik geestelijk lenig en altijd bereid om bij te leren.

Soms krijg ik de vraag of dat in Oost-Groningen wel kan en mijn antwoord is volmondig ‘ja’! Ik woon en werk hier met plezier en er valt nog veel te doen.

Over de brug

Het opstarten en levend houden van een regionaal programma ‘over de brug‘ heeft mijn hart en langs deze weg ontmoet ik allerlei mensen binnen en buiten de kerk.

Ik weet dat kerkgrenzen ooit strak getrokken waren, maar die tijd is wat mij betreft voorbij.

Als iemand voor wie vertrouwen en verbinding het allerbelangrijkst zijn, ga ik graag met anderen op zoek naar wat van waarde is. Natuurlijk is mijn blik bepaald door de christelijke traditie en mijn persoonlijke toe-eigening daarvan. Dat staat openheid voor andere inzichten denk ik niet in de weg.

Niet alleen

Mijn weg als predikant hoef ik niet alleen te gaan. Tijdens mijn studie theologie heb ik Hilda leren kennen en al bijna veertig jaar zijn we samen. Dat beleef ik als een groot voorrecht.

We hebben vijf kinderen gekregen, die inmiddels allemaal de deur uit zijn. Op afstand volgen we hun leven met veel interesse en plezier.

Voedsel voor lichaam en ziel

De afgelopen jaren heb ik mijn verdiept in de betekenis van het proeven van wijn. Als ik dat vertel, oogst ik doorgaans een olijk lachje. Dat snap ik, maar niettemin is het voor mij een serieuze aangelegenheid. Daarom heb ik mijn diploma als vinoloog gehaald om daarna als theoloog iets zinnigs over wijn te kunnen zeggen. Wijn is zoals Anselm Grün zo mooi schrijft ‘een geschenk van de hemel en de aarde’. Theologen laten zich graag meevoeren door abstracte begrippen, maar wijn is heel concreet. Wie moet zeggen wat hij proeft wordt vaak onzeker en hopelijk bescheiden. Het is zoeken naar woorden en beseffen dat je beschrijving nooit volledig is. Dat geldt ook voor geloven. Wijn is bovendien een symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de concrete arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met wat er groeit en het opkomen voor een eerlijk loon voor de landman (of vrouw) en de medewerkers. Dat geeft veel te denken en te doen.

Als bijbeluitlegger besef ik meer en meer dat de bijbel een buitenboek is, dat ons bepaalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel).

Altijd bereid tot gesprek

Oost-Groningen is een fantastische plek om vanuit deze gedachten te werken met mensen in de wijde omgeving. In de kerkdiensten, op bezoek, aan tafel en onderweg.

Ik hoop het nog lang te mogen doen.      

Predikant
ds. Bert L. van der Woude
0597-422112
Burg. Schönfeldsingel 9
9671 CE Winschoten
e-mail contact met de predikant