Pastoraal team

Het pastoraal team wordt gevormd door onze predikanten, pastorale ouderlingen en een bestuurlijk ouderling. Het woord betekent in de taal van de kerk, dat iemand in de loop der jaren voldoende levenswijsheid heeft opgedaan om andere mensen geestelijk te kunnen bijstaan. Alle ouderlingen zijn vrijwilligers. Zodra er professionele hulp nodig is weten ze hoe ze in overleg met de predikant kunnen doorverwijzen.  Het pastoraal team komt samen om opgedane ervaringen te bespreken en zo het omzien naar elkaar zo goed mogelijk te kunnen invullen. In onze PG Winschoten zijn ouderlingen dragers van een kerkelijk ambt. Zij hebben in een kerkdienst een zegen ontvangen en plechtig beloofd dat ze zorgvuldig zullen omgaan met alles wat hen toevertrouwd wordt.

Contactpersonen

Ook contactpersonen zijn vrijwilligers. Zij bezoeken mensen om vanuit de kerk aandacht te schenken bij lief en leed. Zo helpen ze mee de saamhorigheid te bevorderen. Zij dragen binnen de kerk geen officiële verantwoordelijkheid. Zonder contactpersonen zouden we echter veel missen in het omzien naar elkaar. Dat de PG Winschoten ouderlingen en contactpersonen heeft, betekent niet dat de leden van onze geloofsgemeenschap verder geen boodschap aan elkaar hebben. Integendeel. Het omzien naar elkaar geldt voor iedereen en beperkt zich ook niet tot de grenzen van de kerk. Alle kerkleden hebben ook buiten de kerk hun contacten en zijn op hun eigen wijze betrokken bij de samenleving. Daarin kunnen we elkaar leren.

Sylvia Bakker

Els Hessels

Janny van Lang

Tineke Wisman

Henny Muller

Klaaske Boven

Corrie Troost

ds. Gert Wybe van der Werff

ds. Bert Altena