Lid worden

Een geloofsgemeenschap zoals de Protestantse Gemeente Winschoten kan niet bestaan zonder actieve leden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kerk.

Omzien naar elkaar is daar een belangrijk onderdeel van naast de betrokkenheid bij de samenleving. Wie het lid worden van onze gemeenschap wil overwegen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Daarna volgt een gesprek met een ouderling of onze predikant als voorbereiding op uw lidmaatschap.

Als u niet eerder lid van een kerk bent geweest en opgenomen wilt worden in onze geloofsgemeenschap, dan gaat dat via het ritueel van doop en belijdenis.

In de 2000-jarige geschiedenis van de kerk zijn er steeds weer mensen gedoopt. Zowel op jonge als op volwassen leeftijd. Dat is een bijzonder en belangrijk moment.

‘Belijdenis doen’ is een kerkelijke manier van zeggen dat u te midden van een geloofsgemeenschap staat voor uw eigen christelijke levensovertuiging.

Bent u wel lid van een kerk (geweest) en u overweegt lid bij ons te worden, dan kunt u dat hier aangeven. Van harte welkom!

Word lid