Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

We hebben een mooi Veertigdagenproject gehad en zijn nu op weg naar Pinksteren. Dat betekent voor de maand mei nog twee zondagen Kindernevendienst. Daarna begint de zomerperiode en is er even geen Kindernevendienst. Wel staat er achterin de kerk een doos voor de kinderen om iets te doen tijdens de preek.

In de vertellingen voor deze periode laten we regelmatig doorklinken dat het verhalen zijn waarmee Jezus’ leerlingen elkaar vertelden over wat Jezus gezegd en gedaan had. Niet alleen als mooie herinneringen, maar ook als belofte voor de toekomst.

Zondag 5 mei 2019 – Lucas 24: 35-48

Veranderen

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag.

Zondag 19 mei 2019 – Johannes 13: 31-35

Laat het maar zien!

In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Janny Geertsema-Kieft