Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren, net zoals in de zomer.

Deze maand is er één keer kindernevendienst in de Marktpleinkerk en met Pinksteren is er een gezamenlijke dienst. Omdat ik niet weet welke lezing er dan gevolgd wordt, geef ik hier alleen de verhalen van Kind op Zondag weer. Pinksteren is de laatste zondag van het seizoen voor wat de kindernevendienst betreft.

 

Zondag 6 mei 2018 – Genesis 8: 1-14

Op de uitkijk
Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.

 

Zondag 20 mei 2018 – Genesis 11: 1-9

De wereld in
Het verhaal van de toren van Babel laat zien dat mensen de wereld moeten bewonen: op verschillende plekken, op verschillende manieren als een veelkleurige schepping. We willen deze Pinksterzondag stilstaan bij hoe mooi veelzijdig de mensheid kan zijn en dat je in die veelzijdigheid toch ook veel kunt delen.

 

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft

 

datumdagbijzonderheden
06-05-2018zondag
20-05-2018zondag Regiodienst in sporthal ‘De Rietkraag’