Kindernevendienst

Moet je horen

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren, net zoals in de zomer.

In de periode tot kerst komen de verhalen uit het Nieuwe Testament en hebben het thema: ‘Moet je horen’.
Als je zelf iets hebt meegemaakt, dan wil je dat graag aan anderen doorvertellen en dat is ook zo bij de mensen die Jezus ontmoeten. Ook in de kerk willen we de verhalen doorvertellen. Dus kom luisteren, dan kun jij het weer doorvertellen.

Zondag 1 okt 2017

Lucas 7:11-16  Huil niet meer
Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

Zondag 15 okt 2017

Matteüs 22:34-46  Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!

 

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft

 

datumdagbijzonderheden

2017-10-01

zondag
2017-10-15zondag
2017-11-05zondag