Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

Omdat we in januari maar 1 x kindernevendienst hadden, hebben we het begin van het verhaal van Esther gemist. Het verhaal van Ester is een prachtig, verschrikkelijk verhaal. Een verhaal dat helaas maar al te vaak werkelijkheid wordt – over vervolging en bedreiging, maar ook over geloof, hoop en redding. Het is belangrijk om kinderen dat verhaal te blijven vertellen.

Stel je voor dat je wordt uitgekozen uit heel veel mensen. Iemand wijst je aan: Ja, jij! Jou bedoel ik! Het kan een hele eer zijn als juist jij wordt uitgekozen. Maar het kan ook lastig zijn, als het gaat om iets dat gedaan moet worden. Moet jij dat doen? We lezen deze weken uit het boek Ester. Uit heel veel meisjes wordt zij gekozen tot nieuwe koningin in het grote Perzische rijk. Dat is natuurlijk bijzonder. Later blijkt dat het ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De oom van Ester vertelt haar dat juist zij iets moet doen tegen het verschrikkelijke plan van minister Haman. Misschien is ze daarom wel koningin geworden.

 

Zondag 3 februari 2019 – Ester 2-4

Jij bent het!             –             Macht en vrijheid             –            Doe iets
Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.
We maken kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

 

Zondag 17 februari 2019 – Ester 5-9

Wat is je plaats?           –            Ontmaskerd               –              Wat kun je doen? 

Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen.
Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke plannen die Haman heeft.
De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen.

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft