Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren, net zoals in de zomer.

De maand december staat in het teken van verwachten en in de kerk lezen we deze adventstijd ook een boek vol verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld.

De zondagen tot kerst zal er (zo mogelijk) elke keer kindernevendienst zijn.

 

Eerste Advent, 3 dec. 2017 – Jesaja 40:1-11

Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

 

Tweede Advent, 10 dec. 2017 – Jesaja 2:2-5

Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap.

 

Derde Advent, 17 dec. 2017 – Jesaja 35:1-10

Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!

 

Vierde Advent, 24 dec. 2017 – Jesaja 62:8-63:4

Het wordt veilig
Let op: Voor de vierde advent kunt u kiezen tussen de lezingen uit Jesaja en Lucas.
Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van recht, vrede en eerlijkheid. Wie werkt op zijn land, zal zelf de oogst kunnen opeten. Het wordt niet meer door vijanden afgepakt.

 

Vierde Advent, 24 dec. 2017 – Lucas 1:26-38

God komt dichtbij
Let op: Voor de vierde advent kunt u kiezen tussen de lezingen uit Jesaja en Lucas.
God stuurt een engel naar Maria. Hij brengt haar een heel bijzonder bericht: Ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal laten zien hoe God mensen redt.

 

Kerst, 25 dec. 2017 – Lucas 2:1-20

Het wordt licht
Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Herders zijn de eersten die ervan horen: Een groot hemels leger zingt een lied dat hemel en aarde met elkaar verbindt.

 

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft

 

datumdagbijzonderheden
03-12-2017zondag1e Advent
10-12-2017zondag2e Advent
17-12-2017zondag3e Advent
24-12-2017zondag4e Advent
25-12-2017maandag Kerst