Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

Vanwege de aanloop naar Kerst is er in december vaker kindernevendienst.

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. Johannes op Patmos, Johannes de Doper, de profeet Sefanja en Elisabet vertellen ons op de adventszondagen waar zij in geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze roepen ons op om met hen mee te geloven.
Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

 

Zondag 2 dec 2018 – Openbaring 1:9-11 + 8:1-4

Bericht uit de hemel 
Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer.

 

Zondag 9 dec 2018 – Lucas 3:1-6

Een nieuw begin 
Johannes krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

 

Zondag 16 dec 2018 – Sefanja 3:14-20

Vreugde
In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

 

Zondag 23 dec 2018 – Lucas 1:39-45

Ontmoeting 
Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

 

Kerst, 25 dec 2018 – Lucas 2:1-20

Lichtpunt
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft