Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

We eindigen de verhalen van koning Saul en David als David ook echt koning David is geworden. In november horen we de verhalen van Jezus. Jezus verlegt grenzen in deze verhalen: er gebeuren dingen die geen mens voor mogelijk hield. Ook nu is het thema weer: Kan jij dat (ook)? Wat kun je zelf doen en hoe kan een ander jou helpen.

 

Zondag 3 november 2019 – Lucas 19:1-10 

Wat voor iemand ben jij?
Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Zondag 17 november 2019 – Lucas 20:27-38

Wil je dat begrijpen?
De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over hoe het is in de hemel: een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen.

Janny Geertsema-Kieft