Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

Met kerst vieren we het wonder van het licht. Het werd licht in de donkere nacht. Maar wat doen wij met dat licht? Het thema van het adventsproject is dit jaar: Geef licht! We zingen het ook in het projectlied: Je krijgt het gratis, maar niet voor niets. We krijgen het licht om door te geven.

We lezen de verhalen van de profeet Micha. Hij hield de mensen van Jeruzalem een spiegel voor. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten de mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Bethlehem iemand geboren zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

1e advent, 1 december 2019 – Micha 2

Wie maakt het licht?
Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.

 

2e advent, 8 december 2019 – Micha 4: 1-8

Een stralende dag
De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

 

3e advent, 15 december 2019 – Micha 6: 1-8

Hoe maak je het goed?
Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.

 

4e advent, 22 december 2019 – Micha 7: 1-7, 18-20

Het wordt weer licht
Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen.

 

Kerst, 25 december 2019 – Lucas 2: 1-20

Geef licht!
De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven.

Janny Geertsema-Kieft