Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

Op 15 september, met de startdienst, begint ook het seizoen weer voor de kindernevendienst. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft en met plezier weer naar de kerk en de kindernevendienst komt.

Vanaf de zomervakantie lezen we uit de boeken van Samuël over David en koning Saul. We denken na over wat je zelf kunt (kan jij dat?) en hoe een ander jou kan helpen. God speelt daarin natuurlijk een rol, we horen hoe mensen dingen kunnen die ze op eigen kracht nooit voor elkaar zouden krijgen.

Het kan ook zijn dat we in de kerk nog even verder gaan met de verhalen van Jezus uit Lucas. Ook in deze verhalen verlegt Jezus grenzen: er gebeuren dingen die geen mens voor mogelijk hield.

Janny Geertsema-Kieft