Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren, net zoals in de zomer.

Voor ons gevoel ligt Kerst nog maar net achter ons. En dan gaan we alweer beginnen met de Veertigdagentijd. Soms ligt vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Het thema voor de veertigdagentijd is dit jaar: Ik zorg voor jou. We staan stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken hoe wij voor elkaar kunnen zorgen.

 

Zondag 4 febr 2018 – Marcus 1:29-39

Beterschap!
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!

 

Zondag 18 febr 2018 – Marcus 18:12-15

Ik zorg voor jou
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Met de kinderen heb ik het over het thema ‘ik zorg voor jou’.

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft

 

datumdagbijzonderheden
04-02-2018zondagVennekerk
18-02-2018zondagMarktpleinkerk