Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleuren.

Vanaf 10 maart beginnen de 40 dagen tot Pasen weer. Het zijn natuurlijk meer dan veertig dagen, want de zondagen tellen we niet mee. Dat zijn echte feestdagen.

Het project heet: De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus. In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen en Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

We zijn al weer even onderweg naar Pasen met ons thema: de gekleurde bril. We merken dat we, net als de hoofdpersonen uit de verhalen, vaak door een gekleurde bril kijken. En Jezus wijst ons er steeds op dat het ook anders kan en moet. Op de 5e zondag maken we even een uitstapje naar het Johannesevangelie, omdat dit beter past in de serie verhalen.

Tot en met Pasen is er nog elke week kindernevendienst.

 

Zondag 7 april 2019 – Lucas 20: 9-19

Iedereen maakt fouten

Deze vijfde zondag gaat het over het oordeel dat je kunt hebben over mensen zonder erbij na te denken of je zelf wel zonder zonden bent. Als je zou zien wat je aan het doen bent, zou je je schamen.
Met de kinderen denken we na over fouten maken, want dat doet iedereen. Vinden ze het erg om fouten te maken? Van zichzelf en hoe zit dat bij anderen? En wat kun je er van leren?

 

Zondag 14 april 2019 – Lucas 19:28-40 en 22:14-23: 56

Vriendschap in goede en slechte tijden

Deze zondag horen we dat het enthousiasme voor Jezus omslaat in afkeer, onzekerheid en angst. De centrale figuur is weer Petrus, Jezus’ beste vriend. Het is makkelijk om bevriend te zijn met iemand met wie het goed gaat, met iemand die succes heeft. Maar het is moeilijk om achter je keuze te blijven staan als er tegenslagen zijn.

 

Pasen, zondag 21 april 2019 – Johannes 20:1-18

Geen toekomst zien

Maria Magdalena was de beste vriendin van Jezus. Maria heeft gezien hoe Jezus gestorven was aan het kruis. Deze paasmorgen horen we dat Maria naar het graf gaat en ontdekt dat Jezus is opgestaan en dat daarmee de toekomst weer openligt. Met de kinderen ontdekken we vandaag dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is, zelfs bij zoiets verdrietigs als een graf.

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft