Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die zondags in de kerkdienst gelezen worden. Er is Kindernevendienst op de 1e en de 3e zondag van de maand. Op de andere zondagen ligt er iets voor de kinderen om te kleure

Na de startdienst gaan we nu echt beginnen met de kindernevendiensten. We lezen nog steeds de verhalen uit Marcus. In deze verhalen horen we hoe Jezus je vertelt wat je kunt doen om hem te volgen.

 

Zondag 7 okt 2018 – Marcus 10: 1-16

Zo kom je bij God 
Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

 

Zondag 21 okt 2018 – Marcus 10: 32-45

Een koning wordt een dienaar 
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Groetjes van de Kindernevendienst-leiding,

Janny Geertsema-Kieft