Kerkenraad

De kerkenraad van de PG Winschoten heeft o.a. als taak:

  • De zorg voor de kerkdiensten, het vieren van het Heilig Avondmaal en het dopen van nieuwe leden (kinderen of volwassen).
  • Het leiding geven aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap en het bevorderen van onze maatschappelijke betrokkenheid.
  • De zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale taken en het aanmoedigen van levenbeschouwelijke verdieping bij leden en vrienden van de kerk.

De kerkenraad van de PGW bestaat uit een predikant, een kerkelijk werker (we zoeken iemand voor deze functie) ouderlingen en diakenen, en werkt met werkgroepen. De werkgroepen zijn samengesteld uit één of meer leden van de kerkenraad en leden van de gemeente.

Voorzitter: Ina Kruizinga. tel. 0597-416493