Jeugdclub

Enige tijd geleden hebben Janet Akkerman en Elisabeth Maas aangegeven dat ze wilden stoppen met het leiding geven aan de clubs. Toen was Wende Mengerink er alleen nog  als leidster. Zij kan dit werk natuurlijk niet alleen doen. Daarom is er een oproep in het Kerkjournaal geplaatst om nieuwe mensen te vinden die haar daarmee willen helpen. Jammer genoeg is er geen enkele reactie op gekomen. Daarom zijn we nu genoodzaakt om met het clubwerk te stoppen. Dit vinden we erg jammer, in het bijzonder natuurlijk voor de kinderen die altijd trouw kwamen.

Nu het werk in Winschoten stopt is er voor de kinderen nog wel de mogelijkheid om aan te sluiten bij de jeugdclubs in Scheemda. We zullen tijdig laten weten wanneer deze clubs na de vakantie weer zullen starten.

Wij zijn Janet, Elisabeth en Wende heel erkentelijk voor de vele jaren dat zij klaar hebben gestaan voor de kinderen van de clubs. Hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Namens de kerkenraad,

Boukje Haan