Jeugdclub

Hoewel onze geloofsgemeenschap grotendeels uit 50-plussers bestaat, zijn we blij met de aanwezigheid en inbreng van kinderen en jongeren. Zij hebben ook hun eigen vormen van samenkomst zoals kindernevendienst, tienerdienst en clubs.


Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt op een creatieve manier omgegaan met de bijbelverhalen, die iedere zondag in de kerkdienst gelezen worden.