Gespreksgroepen

1 .Ouderen gespreksgroep 

Na het vertrek van ds. Jurjen Hilverda zou het jammer zijn als de door hem geleidde ouderen gespreksgroep zou ophouden te bestaan. Daarom neem ik het stokje je over en komen we zoals vanouds op de dinsdagmiddag om 13.00 uur samen in gebouw Irene naast de Vennekerk. Het onderwerp voor gesprek bepalen we samen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 maart 2017 om 15.00 uur.

2.  Gespreksgroep over de Psalmen

Ook de gespreksgroep over de Psalmen krijgt een vervolg. Na de zomer van 2017 is er op de woensdagmiddag gelegenheid om met elkaar Psalmen te lezen en samen de betekenis er van te ontdekken. Als u belangstelling hebt kunt u dat nu al aangeven.


Contactpersoon

ds. Bert L. van der Woude
Gespreksleider
email
0597-422112

Wilt u zich aanmelden voor een gespreksgroep dan kunt u mailen of bellen, dan nemen ik zo snel mogelijk contact met u op.