Gebeden

Door de eeuwen heen zijn er talloze gebeden uitgesproken, waarvan gelukkig een deel is uitgeschreven of opgetekend. Op deze plek worden gebeden verzameld die kunnen dienen als bron van inspiratie voor persoonlijk gebruik of voor het openen of sluiten van bijeenkomsten.

Een voorbeeld:

“Zeg niet Vader als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

– auteur onbekend –

Bron: “Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands door Kees van der Veen.

http://www.zinrijk.nl


Eerder geplaatste gebeden