Projecten

Moldavië

Tijdens de dienst van 7 februari 2021 is er weer aandacht besteed aan dit project.

Hulp aan de kwetsbare kinderen in Moldavië is het project van kinderen in de knel [van kerk in actie] waar de protestantse gemeente Winschoten zich drie jaar lang aan verbonden heeft

Moldavië is  één van de armste landen van Europa . Wanhopig gaan veel volwassenen op zoek naar werk in het buitenland. Kinderen  blijven achter en zwerven op straat. Er zijn veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Ouders die wel in Moldavië blijven, zoeken vaak hun toevlucht in alcohol. Gezinnen vallen uit elkaar en vaak is er sprake van geweld en mishandeling. Duizenden kinderen in Moldavië groeien op in een onveilige situatie, zonder de stabiele liefde en aandacht van een volwassene. Zij hebben recht op voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat ze nodig hebben.

 

In de dienst van 23 februari 2020 hebben we aandacht besteed aan ons project Moldavië. Het was de start van het  project “Hulp aan kwetsbare kinderen in Moldavië”. Gedurende drie jaar hebben we ons aan dit project verbonden.

Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien, zijn en blijven kwetsbaar. Ze hebben in hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, gezonde relaties en onderwijs. Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, opnieuw in de problemen komen. Vaak zijn ze niet in staat om goede beslissingen te nemen en zelf een stabiel gezin te stichten. De kans is groot dat ook hun kinderen uiteindelijk in dezelfde misère groot moeten worden. Youth for Christ wil dit voorkomen en kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde geven, dat ze in staat zijn om te werken aan een beter leven voor zichzelf.

Armoede in Moldavië
Moldavië is een klein land, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Het is een van de armste landen van Europa. Waar de economie in andere landen in Oost-Europa groeit, lijdt de bevolking van Moldavië nog steeds onder armoede en komt de democratie in het land niet van de grond. Met een hoog werkloosheidscijfer en een groeiende staatsschuld komt het land steeds dieper in de problemen, ondanks flinke financiële hulp van de Europese Unie. Hervormingen in het land gaan langzaam, door slechte infrastructuur, gebrek aan middelen en ervaring. Zeker 20% van de Moldaviërs leeft in armoede.

Ontwrichte gezinnen
Wanhopig gaan veel volwassenen op zoek naar werk in het buitenland, naar schatting leeft bijna de helft van de beroepsbevolking in het buitenland, ze werken in Rusland, Roemenië of in andere landen van de Europese Unie. Hun kinderen laten ze achter onder de hoede van grootouders of andere familieleden. Er zijn veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Ouders die wel in Moldavië blijven, zoeken vaak hun toevlucht in alcohol. Gezinnen vallen uit elkaar en vaak is er sprake van geweld en mishandeling. Duizenden kinderen in Moldavië groeien op in een onveilige situatie, zonder de stabiele liefde en aandacht van een volwassene. Zij hebben recht op voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat ze nodig hebben.

Youth for Christ
Al sinds 1999 is Youth for Christ in Moldavië actief om kinderen op te vangen. Sinds 2004 doet Youth For Christ dat in samenwerking met de plaatselijke kerken, verspreid over heel het land. De kerken leveren de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief programma ligt om mee te werken. Steeds vaker ontplooien de kerken, met steun van Youth for Christ, ook initiatieven voor andere groepen zoals mensen met een handicap of ziekte, alleenstaande moeders, ouderen en minderheden. Youth for Christ stimuleert de kerken op veel manieren om licht en zout te zijn in de samenleving van Moldavië en de zwakken te helpen waar ze kunnen.

Dagcentra
Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Ouderen
In de dagcentra zijn ook faciliteiten en activiteiten voor ouderen, want ook zij vormen in Moldavië een kwetsbare groep. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven. Veel bejaarde mensen staan er alleen voor, omdat hun kinderen in het buitenland zijn gaan werken. Vooral alleenstaande ouderen of ouderen met een handicap of chronische ziekte wonen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder stromend water, voedsel, sanitair of verwarming en onvoldoende medische zorg. De bejaarden eten samen met de kinderen en genieten daar erg van. De kinderen helpen hen zoveel mogelijk en ontdekken op deze manier dat ze belangrijk en geliefd zijn en een bijdrage kunnen leveren.

Zelfvertrouwen
De dagcentra bieden kinderen een veilige omgeving waar ze eten krijgen, zorg en onderwijs. Maar de centra richten zich niet alleen op de basisbehoeften van de kinderen. Het is belangrijk dat deze kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken. In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel uit van het programma, dat verder allerlei activiteiten omvat, van muzieklessen tot handvaardigheid en sport. Bovendien proberen de vrijwilligers het contact met en binnen het gezin te herstellen. Alle activiteiten van deze dagcentra hebben tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

We zullen u op de hoogte blijven houden van dit project. Bankrekening Diaconie: NL96ABNA0574517804 o.v.v. Project Moldavië

Lichtpuntjes brengen in donkere tijd

Kerken geven kinderen een toekomst Moldavië

22 jan 2021
Directeur Vitalie Pupazan van Youth for Christ Moldavië blijft positief, maar zucht een paar keer als het over de huidige situatie in Moldavië gaat. De getallen van covid-19 besmettingen blijven oplopen en op korte termijn wordt er een lockdown verwacht, net als afgelopen voorjaar. Een strenge lockdown, waarbij je alleen op straat mag komen als je kunt aantonen dat het noodzakelijk is dat je naar buiten gaat.

De gezondheidszorg is volledig gericht op covid-19 waardoor er geen ruimte is voor mensen met andere aandoeningen. Waar we in Nederland reserves hebben en een overheid die bijspringt, gaat de economie in Moldavië helemaal onderuit. En dat terwijl het al het armste land van Europa is. De kinderen uit arme gezinnen lijden er zwaar onder. De ouders hebben nog minder kans op werk en er is veel huiselijk geweld. Nu de lockdown er nog niet is, gaan de kinderen gewoon naar school en komen ze ook naar de circa 30 dagcentra van kerkelijke gemeenten verspreid over het land.

Een luisterend oor
Een deel van de dagcentra kan helaas niet open omdat ze te klein zijn om aan de regels te voldoen. Een ander deel is wel open maar met een kleiner aantal kinderen. Bijvoorbeeld 20 van de 50 kinderen mogen komen, waardoor kinderen minder vaak naar de centra gaan. Contact met de kinderen vinden Youth for Christ en de kerkelijke gemeenten nu het belangrijkst. De kinderen hebben een luisterend oor nodig.

De teams van de centra gaan nu meer naar de kinderen toen. Er is in de afgelopen tijd voedselhulp gegeven. Ze doen dat voor een deel met voedselpakketten. Voor de gezinnen die in de slechtste omstandigheden leven, bijvoorbeeld vanwege alcoholisme, is dat geen goede oplossing omdat het eten te weinig terecht komt bij de kinderen. Daarom zetten ze nu meer in op het brengen van warme maaltijden. Die kunnen niet verhandeld worden. Er zijn ook een paar centra gesloten omdat soms hele dorpen in quarantaine gaan.

Lichtpuntjes brengen

Toch lukt het Youth for Christ om lichtpuntjes te brengen voor de kinderen. In december zijn ze met een grote campagne gestart om te zorgen dat alle kinderen die aangesloten zijn bij de dagcentra een kerstcadeau krijgen. Vitalie vertelt trots dat hij de kinderen in de centra ziet opleven. Zo’n kerstpakket is niet heel duur, maar betekent veel voor de kinderen. Thuis is er geen geld voor kerstcadeaus, maar dankzij Youth for Christ en de vele vrijwilligers zien de kinderen dat er aan hen gedacht wordt.

Dankzij de steun van Kerk in Actie kunnen de maaltijden verstrekt worden en is er geld om de kerstcadeaus te verspreiden. Maar het belangrijkste is en blijft dat de vrijwilligers in staat worden gesteld om de kinderen te begeleiden en te bezoeken, zodat zij ook in deze moeilijke tijd niet vergeten worden.

 

Leo Deinum