Contact met PG Winschoten

De Protestantse Gemeente Winschoten is op veel gebieden actief. U kunt op ons een beroep doen voor een pastoraal gesprek of diaconale hulp. Ook werken we graag mee aan maatschappelijke acties, die het welzijn van mensen bevorderen.


Predikanten

dominee Bert van der Woude Ds. Bert L. van der Woude
Burg. Schönfeldsingel 9
9671 CE Winschoten
Tel.: 0597 – 422112
Ds. Gert Wybe van der Werff