Contact met PG Winschoten

De Protestantse Gemeente Winschoten is op veel gebieden actief. U kunt op ons een beroep doen voor een pastoraal gesprek of diaconale hulp. Ook werken we graag mee aan maatschappelijke acties, die het welzijn van mensen bevorderen.


Predikanten

Ds. Bert Altena
Kampakkers 7
9454 PG Ekehaar
Tel.: 06 – 30285649
Ds. Gert Wybe van der Werff