College van Diakenen

Diaken betekent dienstbaar zijn. Diakenen zijn daarom betrokken bij de materiële nood van mensen binnen en buiten de kerk. Dat geldt voor de directe maatschappelijke omgeving en de rest van Nederland (zogenaamd binnenlands diaconaat) als ook wereldwijd (werelddiaconaat).

Via collecten wordt geld ingezameld en vervolgens ook ingezet om mensen in noodsituaties te helpen. Als kerkelijke organisatie maken we onderscheid tussen geestelijke en materiële aspecten, maar weten tegelijk dat beide kanten in alle mensen samengaan. Vanuit dat besef gaan we zo goed en integer mogelijk met elkaar om en met wie een beroep op hulp doet.

Activiteiten:

  • Het college steunt plaatselijke projecten met een diaconaal karakter, zowel kerkelijk als niet kerkelijk gebonden.
  • Het college lenigt incidentele persoonlijke noden ter overbrugging naar structurele oplossingen.
  • Het college steunt landelijke projecten die vanuit het landelijk dienstencentrum in Utrecht onder haar aandacht worden gebracht.
  • Het college besteedt aandacht aan noodhulp bij rampen.
  • Het college ondersteunt met enige regelmaat de Voedselbank Oldambt.
  • Het college heeft zich voor drie jaar financieel verbonden aan een project in Moldavië.
  • Het college biedt hulp (daar waar mogelijk) aan vluchtelingen wereldwijd maar ook aan vluchtelingen in Nederland, o.a. door hen bij te staan met het verkrijgen van een status.
  • Daarnaast organiseert het college een Kerstpakketten actie.
  • Het college ondersteunt de projecten die door de streekgemeente, via de streekdiaconie, aangereikt worden zoveel als in hun mogelijkheden ligt.

Wilt u contact met de diaconie?

Voorzitter:

Geert Tuin: 0597 – 42 31 74

Secretaris:

Leo Deinum: 0597 – 67 21 21

Geert Tuin (voorzitter)
Leo Deinum (secretaris)
Wijbrand Medendorp (penningmeester)
Ineke Dusseljee (diaken streekgemeente)
Riekel Beens (lid)
Herma Ufkes (lid)
Cor Vos (lid)