College van Diakenen

Diaken betekent dienstbaar zijn. Diakenen zijn daarom betrokken bij de materiële nood van mensen binnen en buiten de kerk. Dat geldt voor de directe maatschappelijke omgeving en de rest van Nederland (zogenaamd binnenlands diaconaat) als ook wereldwijd (werelddiaconaat).

Via collecten wordt geld ingezameld en vervolgens ook ingezet om mensen in noodsituaties te helpen. Als kerkelijke organisatie maken we onderscheid tussen geestelijke en materiële aspecten, maar weten tegelijk dat beide kanten in alle mensen samengaan. Vanuit dat besef gaan we zo goed en integer mogelijk met elkaar om en met wie een beroep op hulp doet.