Collecterooster 2022

2 januari
Eigen diaconie

9 januari
Hospice Winschoten www.hospice-winschoten.nl

16 januari 
Eigen diaconie

23 januari  
ISF www.isf-oldambt.nl

30 januari
Eigen diaconie

6 februari
Streekdienst

13 februari     
Eigen diaconie

20 februari         
Schuldhulpmaatje Oldambt www.shmoldambt.nl

27 februari  
Eigen diaconie

6 maart
Veertigdagentijd -1e zondag RWANDA – met zusters werken aan gezond eten

13 maart  
Veertigdagentijd – 2e zondag – Binnenlands diaconaat – kerk zijn doe je met elkaar.

20 maart  
Veertigdagentijd -3e zondag – Werelddiaconaat – Indonesië – een betere toekomst voor straatkinderen

27 maart  
Veertigdagentijd – 4e zondag – Missionair werk – jong en oud thuis in de kliederkerk

3 april  
Veertigdagentijd – 5e zondag – Werelddiaconaat Moldavië – kinderen en ouderen worden gezien

10 april      
Veertigdagentijd / palmpasen – 6e zondag – Jong Protestant – Paas Challenge – inleven in het paasverhaal

17 april    
Pasen ( einde veertigdagentijd) – Werelddiaconaat – Libanon – kansen voor jongeren in achterstandswijken

24 april
Eigen diaconie

1 mei      
Kledingbank Maxima Winschoten

8 mei   
Eigen diaconie

15 mei     
Voedselbank Oldambt

22 mei 
Eigen diaconie

29 mei
HIP Helpt – Streekdiaconie

5 juni               
Streekdienst

12 juni      
Eigen diaconie

19 juni   
ISF www.isf-oldambt.nl

26 juni  
Wereldvluchtelingendag – Binnenlands diaconaat – hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

 

Info m.b.t. collecte Ziekenpastoraat

Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Samen met het UMCG probeert de Werkgroep (Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe) deze zorg te verlenen. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Patiënten in het UMCG komen niet alleen uit Noord-Nederland maar ook van ver daarbuiten. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om een predikant te kunnen aantrekken.

Info m.b.t. Medicijnfonds Roemenië

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik van te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men geld aan andere ( bijvoorbeeld drank) dingen gaat uitgeven.

Opsomming doelen:

ISF
Schuldhulpmaatje Oldambt
St. Present
Kledingbank Maxima
HIP HELPT
Voedselbank
St. de Vrolijkheid
Ziekenpastoraat
Hospice Winschoten
Roosevelt Paviljoen
Medicijnfonds Roemenië