Collecterooster 2022

U kunt het werk van de diaconie steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL96ABNA0574517804 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winschoten.

1 mei – Kledingbank Maxima Winschoten
Kledingbank Maxima Winschoten is een modezaak waar ​inwoners van de gemeente Oldambt gratis kunnen komen winkelen. ​Er is nieuwe en gebruikte kleding. Kledingbank Maxima is een modezaak met paskamers, alleen zonder kassa. Kledingbank Maxima biedt een mix aan van gebruikte kleding in uitstekende staat, zij ontvangen kleding van kledingbedrijven en nieuwe kleding. ​Ook u kunt modieuze, schone en onbeschadigde kleding schenken aan de kledingbank voor mensen in uw eigen omgeving die minder te besteden hebben. Wij hebben behoefte aan dames-, kinder- en herenkleding. Schoenen en accessoires als sjaals, ceinturen en tasjes zijn ook erg welkom.

De vestiging van kledingbank Maxima in Winschoten is officieel geopend in oktober 2014.Het bestuur van de gelijknamige stichting toonde zich verguld met de opening, waardoor de minima in het Oldambt nu in Winschoten een adres hebben voor gratis kleding. Tweemaal per jaar kunnen mensen in de bijstand, Wajong of met een verwijsbrief van een maatschappelijke instantie gratis winkelen bij kledingbank Maxima. De nieuwe voorziening is gevestigd aan de Mr. A.J. de Sitterstraat 10h in de Molenstad.
https://www.winschoten.kledingbankmaxima.nl/

8 mei – Eigen diaconie

15 mei – Voedselbank Oldambt

Voedselbank Oldambt geeft voedselpakketten. Die zijn voor mensen in de gemeenten Oldambt en Pekela met zeer weinig geld, voor mensen die op of onder het bestaansminimum leven. Zij zijn blij met het voedsel en de giften van bedrijven, kerken, verenigingen, netwerken en particulieren. En met de geweldige inzet van vele vrijwilligers.  Niet iedereen komt in aanmerking voor een voedselpakket. Er gelden landelijke regels. Mensen moeten zelfstandig verder. Daarom zoeken zij samen met stichting Azzur en andere maatschappelijke organisaties manieren waarop mensen zichzelf kunnen redden. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

In Oldambt en Pekela krijgen wekelijks tussen de 350 en 450 mensen een voedselpakket. Door het hamsteren heeft Voedselbank Oldambt het moeilijker dan ooit. Alle giften – voedsel en geld – zijn daarom meer dan welkom! “We merken dat de supermarkten nu minder over hebben” waardoor de voedselpakketten voor onze klanten ook minder vol met artikelen zijn. Vooral pasta, pastasaus, groenten in blik, koffie gemalen, bonen of koffiepads, soep in blik of zak, houdbare melk, rijst, fruit in blik, alle soorten thee, suiker en luiers in de kleinste maten zijn op dit moment meer dan welkom. Ook mensen die merken dat ze meer gehamsterd hebben dan nodig is, kunnen uiteraard hun producten afgeven. Alle houdbare producten zijn welkom!
https://www.voedselbankoldambt.nl/

22 mei – Eigen diaconie

29 mei – HIP Helpt – Streekdiaconie

De vereniging Hulp in Praktijk (Hip Helpt) zet zich met haar dienstverlening in om te helpen waar geen helper is.  Bij de dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. HipHelpt brengt leden van de kerk in contact met mensen in nood in de eigen buurt of woonplaats.

Hip Helpt biedt hulp in drie categorieën: praktisch, sociaal en vervoer. Voorbeelden van hulp zijn: klusjes, bezoek, boodschappen  of vervoer naar het ziekenhuis. De hulp is beschikbaar voor mensen die (tijdelijk) niet beschikken over een eigen sociaal netwerk. Vaak is er ook sprake van een gebrek aan financiën of een gebrek aan gezondheid. Hulpvragen komen binnen via de lokale of landelijke website of telefonisch. Uitgangspunt is: hulp is noodzakelijk en kan niet binnen het eigen sociale netwerk gevonden worden. Zij bieden de hulp vrijwillig en vrij van giften aan.

De Streekkerkenraad heeft zich gecommitteerd aan HipHelpt en zoekt naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

5 juni – Kerk in Actie: Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.

Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren

12 juni – Eigen diaconie

19 juni – ISF www.isf-oldambt.nl

Het ISF-Oldambt is een samenwerkingsverband van tien Oldambtse geloofsgemeenschappen (9 kerken ), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF is sinds 30 november 2016 een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid en heeft vanwege haar doelstelling ook volledige ANBI-status, zodat giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting.

De financiële middelen komen vanuit donaties, fondsen en de aangesloten geloofsgemeenschappen. De werkzaamheden van het ISF worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers. Het ISF moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp. In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISF kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

De Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

26 juni – Kerk in Actie: Hulp voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Meer informatie op kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

3  juli – Eigen diaconie

10 juli – Hospice Sint Maartenhuis  Winschoten.

Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” en biedt samen met betrokken vrijwilligers en deskundige zorgverleners van de Thuiszorgorganisatie Oosterlengte, 24 uur per dag persoonlijke aandacht aan haar gasten die ongeneeslijk ziek zijn en in de laatste fase van hun leven verkeren. De meeste mensen blijven het liefst tot het einde van hun leven thuis in hun eigen vertrouwde omgeving, maar soms is dit, om verschillende redenen, niet mogelijk. In dat geval kan Hospice Sint Maartenhuis uitkomst bieden.

Het hospice biedt zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. In een huiselijke omgeving is het mogelijk om samen met familie en vrienden in alle rust afscheid te nemen van het leven. Voor de maximaal twee gasten is er alle tijd en individuele aandacht. Een helpende hand, een luisterend oor, dat zijn de kenmerken die de zorg in ons hospice bijzonder maken.

Gastvrijheid, dienstbaarheid, keuzevrijheid van de gast en familiegerichtheid zijn voor het hospice de centrale elementen. Door de kleinschaligheid is er optimale aandacht voor de kwaliteit van leven van de gasten. In een warme en huiselijke sfeer krijgt de gast alle zorg en aandacht die nodig is en

  • staan uw wensen centraal
  • kunt u het leven, samen met uw naasten, in een warme en veilige omgeving waardig afronden
  • mag u eigen spulletjes meenemen om zich zoveel mogelijk thuis te voelen
  • is er 24 uur per dag aandacht en verzorging
  • is er deskundige palliatieve zorg

17 juli – Hospice Winschoten

24  juli – Streekdienst

31 juli – Streekdienst

7 augustus – Streekdienst

14 augustus – Streekdienst

21 augustus – Streekdienst

28 augustus – ISF

4 september – Eigen diaconie

11 september – Schuldhulpmaatje Oldambt

18 september – Streekdienst

24 september – Kledingbank Maxima

 

 

Opsomming doelen van de diaconie:

ISF
• Ziekenpastoraat

Medicijnfonds Roemenië

Info m.b.t. collecte Ziekenpastoraat

Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Samen met het UMCG probeert de Werkgroep (Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe) deze zorg te verlenen. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Patiënten in het UMCG komen niet alleen uit Noord-Nederland maar ook van ver daarbuiten. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten.

Info m.b.t. Medicijnfonds Roemenië

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik van te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men geld aan andere ( bijvoorbeeld drank) dingen gaat uitgeven.