Collecterooster

U kunt het werk van de diaconie steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL96ABNA0574517804 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winschoten, onder vermelding van de datum van de collecte. 

1 januari 2023 – Collecte voor Stichting Inlia 

8 januari 2023 – Collecte Hip Helpt

15 januari 2023 – Bloemenfonds

22 januari 2023 – PKN Dorpskerkenbeweging

29 januari 2023 – Jeugd

5 februari 2023 – Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.

Met steun van Kerk in Actie leert de Ethiopische kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

12 februari 2023 – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Pakistan en Bloemenfonds

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen en leningen. AWARD begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Bloemenfonds
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

19 februari 2023 – Hospice Winschoten
Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” waar er alles aan gedaan wordt om de gast zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Waar tijd en ruimte is voor alle aandacht voor de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale fase van het leven is thuis verzorgd worden niet altijd mogelijk of wenselijk. En juist dan is er behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden. In dat geval kan Hospice Sint Maartenhuis uitkomst bieden.

26 februari 2023 – Kerk in Actie – Zending Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Om ze te begeleiden en ondersteunen. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen, ze hebben geen tijd om naar school te gaan en ze leven vaak in extreme armoede. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen.

5 maart 2023 – Kerk in Actie – Zending Palestina

12 maart 2023 – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

19 maart 2023 – PKN – ondersteuning kliederkerk

26 maart 2023 – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Bangladesh

Opsomming doelen van de diaconie:

ISF
• Ziekenpastoraat

Medicijnfonds Roemenië

Info m.b.t. collecte Ziekenpastoraat

Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Samen met het UMCG probeert de Werkgroep (Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe) deze zorg te verlenen. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Patiënten in het UMCG komen niet alleen uit Noord-Nederland maar ook van ver daarbuiten. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten.

Info m.b.t. Medicijnfonds Roemenië

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik van te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men geld aan andere ( bijvoorbeeld drank) dingen gaat uitgeven.