Collecterooster

U kunt het werk van de diaconie steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL96ABNA0574517804 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winschoten, onder vermelding van de datum van de collecte. 

24 september
Kerk in Actie – Zending Syrië

1 oktober
Kerk en Israël

8 oktober
Missionair werk Nederland

15 oktober
Noodhulp aardbeving Marokko
Begin september werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Het dodental is al opgelopen tot ver over de 2000 en er zijn honderden gewonden. Veel huizen zijn vernield. Hulpverleners bieden zoveel mogelijk hulp aan degenen die getroffen zijn door deze tragische ramo. Uw hulp hierbij is hard nodig.

22 oktober
Kerk in Actie – Werelddiaconaat Indonesië

29 oktober
Voedselbank

5 november
Dorcas

12 november
Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon

19 november

26 november
Ziekenhuispastoraat UMCG

3 december
Kerk in Actie – Werelddiaconaat Oeganda

10 december
Amnesty International

17 december
Kerk in Actie- Binnenlands diaconaat

24 december
PKN kerstchallenge

25 december
Kerk in Actie- Kinderen in de knel

31 december
Kerk in Actie- Werelddiaconaat Myanmar

 

Opsomming doelen van de diaconie:

ISF
• Ziekenpastoraat

Medicijnfonds Roemenië

Info m.b.t. collecte Ziekenpastoraat

Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Samen met het UMCG probeert de Werkgroep (Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe) deze zorg te verlenen. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Patiënten in het UMCG komen niet alleen uit Noord-Nederland maar ook van ver daarbuiten. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten.

Info m.b.t. Medicijnfonds Roemenië

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik van te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men geld aan andere ( bijvoorbeeld drank) dingen gaat uitgeven.