Catechese

Al een tijd lang wordt er geen catechese meer gegeven.
Er wordt overwogen een nieuwe poging te wagen.
Dat kan basiscatechese zijn voor kinderen van groep 7 en 8.
Mocht u belangstelling hebben om uw kind(eren) hieraan te laten deelnemen
dan kunt u dat aan één van onze beide predikanten laten weten.

Ook voor jongeren van 12 t/m 18 jaar is catechese mogelijk.