Bezinning en Cultuur

Over de Brug

Bezinning en Cultuur van de protestantse gemeenten in de regio’s Oldambt en Westerwolde wordt aangeboden onder de naam “Over de Brug”.

De brug die bij de 9e editie van dit programmaboekje op de omslag te zien is komt uit Nieuweschans of zoals deze plaats sinds 2009 heet, Bad Nieuweschans.

Deze brug verbindt het centrum van Bad Nieuweschans met het kuuroord waar deze plaats zijn naam aan te danken heeft. Een plek voor ontspanning en recreatie en bevorderlijk voor de gezondheid. Dat komt dicht in de buurt met wat we in ons programma nastreven. Bezinning betekent even een pas op de plaats maken en stilstaan bij wat wezenlijk is. Tijd om na te denken en tijd om op verhaal te komen. Maar het is niet alleen stilstaan. Ook beweging moedigen we aan, maar dan op een bijzondere manier. Beweging van binnen door ruimte te maken voor nieuwe inzichten en denkbeelden. Beweging van buiten door te wandelen, te dansen en te reizen. Onderweg is er alle gelegenheid om van cultuur te genieten en op waarde te schatten. We zijn er van overtuigd dat we daarmee een bescheiden bijdrage leveren aan zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. Daarnaast staan we open voor het kwetsbare in mensen. Dat komt tot uitdrukking in ontmoeting en aandacht voor wat mensen meemaken. Het kan er dan zo maar van komen dat we een tijdje een reisgenoot van iemand worden. Daar wordt niemand minder van.

Terugtrekken en terugkeren

De brug in Bad Nieuweschans leidt van de bewoonde wereld naar het kuuroord en andersom. Beide richtingen zijn belangrijk. De ene richting leidt tot terugtrekken, de andere tot terugkeren. Daarin wordt iets van het leven zelf zichtbaar. We ademen in en we ademen weer uit. We doen inspiratie op om vervolgens weer creatief te kunnen zijn.

Als kerken kennen we een lange traditie waar het gaat om plaatsen van bezinning. De kerkelijke ruimtes en rituelen maken daar deel van uit. Daarom stellen we deze ruimtes graag open en ook onze rituelen zijn bedoeld om mensen bij te staan in de verschillende fases van hun leven. We koesteren onze traditie, maar weten tegelijk dat de kerk geen doel op zichzelf is. Tijd om je terug te trekken is mooi en belangrijk, maar is bedoeld als hulp bij het terugkeren in de wereld van alledag. In die wereld gaat het om maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit met wie op hulp aangewezen is. Ons programma is niet expliciet gericht op diaconale taken, maar zal die waar mogelijk aanmoedigen.

Iedereen welkom!

Om meedoen makkelijker te maken ziet u voor iedere maand de agenda aan de rand van elke pagina en voorin het boekje zijn de namen te vinden van alle medewerkers en samenstellers. Bij hen kunt u terecht voor informatie en aanmelding. We hopen in ieder geval dat veel mensen mee zullen doen. Meer en meer blijkt dat samen iets doen aanstekelijk werkt en dat grenzen heel betrekkelijk zijn. Wie zich uitgenodigd voelt is welkom. Belangstelling voor elkaar is het belangrijkst. Dan komen we vanzelf uit bij de cultuur en levensbeschouwing, waarin we opgegroeid zijn. Daar valt veel uit te wisselen. Welkom dus en we hopen dat de brug op de omslag een stimulans is voor veel nieuwe verbindingen.


Volg Over de Brug online:


Lijst van medewerkers en contactpersonen (info & aanmelding)

Ds. Ariaan Baan06-25062693
Joost Blok0597-422334
Dinie van Boggelen0597-675946
Ineke Dusseljee0597-552390
Ida ten Have0597-421866
Dity Hofman-Maring06-21506833
Pastor Tineke Huizing0598-618674
Ellen Jalink0597-425073
Ds. Wolf Jöhlinger0597-672502
Ali Kaput0597-532820
Astrid Lüürssen06-21671199
Christien Meijer0597-331465
Ulrike Neumann0049-49039095700
Ds. Richard Offringa0597-853922
Harald en Mirjam Rotgers0597-425269
Betty Schaap
Joke Suk0597-613717
Hensen Trenning0597-532485
Maroesja Veken06-57207806
Ds. Simone van de Vrie0598-617823
Marina Wijnmaalen0597-530580

 

Locaties

Woonzorgcentrum De TjammeHoofdweg 261
9686 PC BEERTA
0597-596200
Consistorie Magnuskerk BellingwoldeHoofdweg 227
9695 AG BELLINGWOLDE
0597-531549
Kerkelijk Centrum Bellingwolde(achter de Magnuskerk)
StefanuskerkC.G. Wiegersweg 1
FINSTERWOLDE
Dorpshuis MEEDENTussen Baide Meulens 16
9651 BW MEEDEN
0598-617587
De Verbinding MidwoldaHoofdweg 167
9681 AD MIDWOLDA
0597-551624
Dorpskerk MidwoldaHoofdweg 168
MIDWOLDA
Gebouw RehobothKruisstraat 1
BAD NIEUWESCHANS
Protestantse kerk NieuwoldaP.G. Cremerstraat 14
9944 AN NIEUWOLDA
0596-795131
Kerk Oostwold en Ons GebouwGoldhoorn 6
9682 XN OOSTWOLD
0597-551286
Wedderwegkerk en het AnkerHendrik Westerstraat 114
9665 AR OUDE PEKELA
0597-614896
Kerkgebouw De OntmoetingKerklaan 32
9679 AE SCHEEMDA
0597-592939
Het TrefpuntDorpsstraat 121
9699 PE VRIESCHELOO
0597-541261
MarktpleinkerkMarktplein 1
9671 AZ WINSCHOTEN
0597-430118
Hotel Victoria (inspiratiecafé)Marktplein 6
9671 AZ WINSCHOTEN
0597-418472
Ons Gebouw WinschotenBurg. Schönfeldplein 7a
9671 CA WINSCHOTEN
0597-420743
Vennekerk (en gebouw Irene)Venne 152
WINSCHOTEN
0597-412820