Stiltewandeling bij de Stefanuskerk

dec 12 09:30

Locatie - Stefanuskerk, Finterwolde

Stilte – bezinning – ontmoeting

Voor het derde jaar achtereen komen we elke tweede woensdag van de maand samen in de eeuwenoude Stefanuskerk te Finsterwolde.
Deze bijeenkomst is gebaseerd op de kloosterkuier in Jorwerd. Ook wij hebben hier in Oost Groningen ruimte, stilte, mooie natuur en mensen die dit allemaal  zoeken.

Na een eenvoudige viering is er een wandeling in drie etappes: in stilte, mediterend rond een aangereikte tekst en tenslotte in gesprek met een medewandelaar. Na de wandeling is er een lunch. Voor soep wordt gezorgd en de meegebrachte boterhammen delen we met elkaar.

De vieringen worden bij toerbeurt geleid door een van de voorgangers van het team van de streekgemeente Oost Groningen. Het is een klein groepje mensen dat regelmatig komt, en we verwelkomen u graag om eens mee te wandelen. Ook kunt u op een andere manier helpen bij dit waardevolle samenzijn.

 

Info & aanmelding:pastor Tineke Huizing-Piersma
Aanvang en locatie:9.30 uur, Stefanuskerk in Finsterwolde
Datum:

iedere tweede woensdag van de maand, te beginnen op woensdag 10 oktober 2018

Kosten:
€ 5,- pp.