Stiltewandeling bij de Stefanuskerk

jan 15 09:30

Locatie - Stefanuskerk, Finterwolde

Stiltewandeling vanuit de Stefanuskerk in Finsterwolde

Voor het vierde jaar achtereen komen we elke derde woensdag van de maand samen in de eeuwenoude Stefanuskerk te Finsterwolde. Deze bijeenkomst is gebaseerd op de ‘kleasterkuier’ in Jorwerd. Ook wij hebben hier in Oost Groningen ruimte, stilte, mooie natuur en mensen die dit allemaal zoeken.

Na een eenvoudige viering is er een wandeling in drie etappes: in stilte, mediterend rond een aangereikte tekst en tenslotte in gesprek met een medewandelaar. Na de wandeling is er een lunch. Voor soep wordt gezorgd en de meegebrachte boterhammen delen we met elkaar. De bijdrage van € 5,- is vrijwillig.

De vieringen worden bij toerbeurt geleid door een van de voorgangers van het team van de streekgemeente Oost Groningen. Het is een klein groepje mensen dat regelmatig komt en we verwelkomen u graag om eens mee te wandelen. Ook kunt u op een andere manier helpen bij dit waardevolle samenzijn.

 

Info & aanmelding:Pastor Tineke Huizing-Piersma
Aanvang en locatie:9.30 uur, Stefanuskerk in Finsterwolde
Datum:

Iedere derde woensdag van de maand, te beginnen op woensdag 16 oktober 2019

Kosten:
€ 5,- p.p. (vrijwillige bijdrage)