Startzondag Streekgemeente Oost-Groningen

sep 17 09:30

Locatie - Vennekerk, Venne 152, Winschoten

Startdienst zondag 17 september 2017

om 9.30 uur in de Vennekerk, Venne 152, Winschoten

Thema: “Een open huis”

Dit jaarthema sluit aan bij de landelijke campagne van de Protestantse Kerk Nederland: Kerkproeverij

De startdienst wordt geleid door alle pastores van het streekteam

Na de dienst is er ruimschoots gelegenheid om onder het genot van koffie, thee en zelfgebakken heerlijkheden elkaar te ontmoeten.

Neem vooral familie, vrienden of kennissen mee!

Iedereen van harte welkom.

 

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de streekdiaconie en is bestemd voor hulp aan slachtoffers van de orkaan Irma.

Orkaan Irma heeft veel schade aangericht. Voor de verspreiding van noodhulppakketten voor de slachtoffers heeft Kerk in Actie al € 50.000,- beschikbaar gesteld. Maar er is nog veel hulp nodig.

De tweede collecte

Deze is voor de streekgemeente.

De uitgangscollecte

Deze is voor het vredeswerk.

We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden.

Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

De liturgie voor deze dienst vind u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep