Informatieavond Theologische Verdieping Groningen

sep 19 19:30 21:00

Ds. Bert L. van der Woude - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetstrijderslaan 220, Groningen

Cursus TVG (Theologische Verdieping Groningen)

Als je altijd al meer hebt willen weten over de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de religie in het algemeen in het heden en het verleden, dan biedt Theologische Verdieping Groningen (TVG) je een kans daar nu een begin mee te maken.
TVG is een breed opgezette cursus van drie jaar, waarin alle aspecten van het geloof en religie in het algemeen aan bod komen. De cursus gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 18 plaatsen in Nederland gegeven. Iedere cursusplaats heeft een zekere mate van vrijheid in de opzet en inhoud. De docenten zijn universitair opgeleid en geven in de lessen ruimschoots gelegenheid voor gesprek en discussie.

Infoavond op maandag 19 september 2022

Oriëntatiecursus start op maandag 26 september
TVG Groningen biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei vakken en maak je kennis met de meeste docenten. Deze cursus wordt gegeven op de maandagavonden 26 september, 3 en 10 oktober 2022 in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen van 19.30 – 22.00 uur. De kosten voor de cursus bedragen € 25,00.

Wie na deze oriëntatiecursus de smaak te pakken heeft kan zich inschrijven voor het eerste jaar. Daarvan beginnen de colleges op 28 oktober.

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.