Infoavond SchuldHulpMaatje

jun 21 19:30

Locatie - Ons Gebouw, Winschoten

In Regio

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie en leidt vrijwilligers op tot maatje voor mensen die vastgelopen zijn met hun financiën in de gemeente Oldambt. De hulp van de maatjes bestaat uit persoonlijke ondersteuning bij het op orde brengen van de financiën, maar ook uit het bieden van een luisterend oor. Dat laatste is zeker zo belangrijk. Schulden leiden vaak tot sociaal isolement, relatieproblemen en schaamte.

Als kerken kunnen we het groeiend aantal mensen met financiële problemen en/of schulden helpen. Op 1 januari 2018 ging SchuldHulpMaatje in de gemeente Oldambt officieel van start als initiatief van de Baptisten Gemeente Winschoten, Evangelische Gemeente Immanuel Winschoten, Vrij Evangelische Gemeente Winschoten, Christelijke Gereformeerde Kerk Winschoten, kerken binnen de Streekgemeente Oost-Groningen en wordt ondersteund door het Leger des Heils, de Voedselbank en Stichting Azzur.

De officiële naam van de stichting is: “Stichting Mit Elkoar Oldambt”.

 

Ben jij ons nieuwe en betrokken maatje?

Om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden heeft onze nog jonge organisatie (nieuwe) maatjes nodig. Wie vindt dat elk mens een nieuwe kans verdient, begrijpt onze missie.
Ben jij thuis in financiële zaken en heb je een hart voor mensen? Dan ben jij misschien een uitstekende aanvulling op ons maatjesteam. Het groeiende aantal mensen dat hulp nodig heeft bij hun financiën zal je dankbaar zijn.

 

Infoavond

Graag willen we geïnteresseerde maatjes uitnodigen voor een uitgebreide voorlichting op donderdag 21 juni 2018 om 19.30 uur in Ons Gebouw aan het Burgemeester Schönfeldplein 7a in Winschoten.

 

Contact

Telefoon: 06 15 37 70 69
E-mail: mitelkoar@gmail.com
Website: www.schuldhulpmaatje.nl/locaties/oldambt/

U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon in uw gemeente:
Voorzitter Diaconie, dhr. Geert Tuin (423174) of Ds. Bert L. van der Woude (422112)