Gesprekskring ‘Jesaja’

mrt 19 19:30

Gespreksleider - Dr. R. Veldhuis

Locatie - Magnuskerk, Bellingwolde

In deze gesprekskring bespreken wij enkele gedeelten uit het boek van de profeet Jesaja. De tekst is schitterend en indrukwekkend. Literair behoort dit boek tot de hoogtepunten van de Bijbel en misschien ook wel van de wereldliteratuur.

Maar ook inhoudelijk heeft Jesaja veel te zeggen, bijvoorbeeld over de verhouding tussen Gods bedoelingen met zijn volk en de wereld enerzijds en de feitelijke internationale machtspolitiek anderzijds. En natuurlijk de messiaanse verwachtingen voor de toekomst die het heden in een ander perspectief plaatsen.

We spreken een aantal teksten van tevoren af die we thuis bestuderen en vervolgens samen op de kringavond nader bekijken. Het boek (of eigenlijk moeten we zeggen: de verschillende boeken waaruit het geheel bestaat) is te groot om in zijn geheel te bespreken en daarom concentreren we ons op het eerste gedeelte (tot hoofdstuk 39).

 

Info en aanmelding:Geesje van Otterloo
Locatie:Magnuskerk, Hoofdweg 227 Bellingwolde
Tijd:19.30 uur tot 21.30 uur