Gespreksgroep voor senioren: Slow Food

jan 21 12:30 15:00

Gespreksleider - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Ons Gebouw, Winschoten

Slow Food: Broodnodige gesprekken over het Onze Vader

Hoe oud je ook wordt, je raakt nooit uitgeleerd. Dat geldt des te meer in een wereld die in hoog tempo verandert. Het geloof blijft daarbij niet ongemoeid en het is goed om het daar samen over te hebben. Dat kan het best in een veilige en vertrouwde sfeer, waarin we naar elkaar luisteren en ervaringen uit wisselen.

Dat zou zonder thema ook goed kunnen, maar het is fijn om een rode draad te hebben. Die hopen we te vinden in het boekje dat Claartje Kruijff als ‘theoloog des Vaderlands’ samenstelde. Ze is namelijk niet de enige schrijver, maar verzamelde een groep van mensen om zich heen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. Met elkaar kiezen ze als uitgangspunt het Onze Vader. Dit gebed dat Jezus zijn leerlingen meegaf herbergt grote menselijke thema’s en verwoordt in een paar zinnen waar het in het leven om gaat. Dat leidt vast tot goede gesprekken!

Het aardige van deze gespreksgroep is dat we iedere keer met een gezamenlijke lunch beginnen. Soep van de dominee, elke keer anders en met een begeleidend verhaal. 65-plussers, van harte welkom. Voor alle duidelijkheid: deze gespreksgroep is een Over de Brug activiteit dus toegankelijk voor deelnemers uit de hele regio. Wie alleen aan de gesprekken wil deelnemen kan om 13.45 uur aansluiten.

 

Data:dinsdagmiddag 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 26 mei en 23 juni
Tijd:12.30 uur – 15.00 uur
Plaats:Ons Gebouw, Winschoten
Kosten:€ 5,- p.p. (voor de lunch)
Informatie & aanmelding:ds. Bert L. van der Woude