Gespreksgroep voor senioren

apr 23 12:30

Gespreksleider - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Ons Gebouw, Winschoten

Beelden van Jezus

In deze kring werd vorig jaar het boekje van Peter Barthel, Professor, bestaat God? besproken. Naast boeiende gesprekken over (soms) niet zo eenvoudige thema’s leidde dit er toe dat Professor Barthel te gast was in het inspiratiecafé en volgend jaar terugkeert voor de preek van de leek.

Wat opviel was dat het veel over God ging, maar weinig over Jezus. Daar haken we nu op in. Met elkaar gaan we in gesprek over de betekenis van Jezus. Dat begint bij ieder persoonlijk en wordt verdiept door hoe Jezus in kerk en theologie ter sprake komt.

Het aardige van deze gespreksgroep is dat we iedere keer met een gezamenlijke lunch beginnen. Soep van de dominee, elke keer anders en met een begeleidend verhaal.

65-plussers, van harte welkom!

Data:Dinsdagmiddag 23 april, 21 mei en 18 juni
Tijd:12.30 uur
Plaats:Ons Gebouw, Winschoten
Kosten:€ 5,- p.p.
Informatie & aanmelding:Ds. Bert L. van der Woude