Gespreksgroep: Slow Food

feb 20 10:00

Locatie - Ons Gebouw, Winschoten

Gespreksgroep op de donderdag morgen

Van heilige onrust naar heilige ruimte

In 2017 werd Claartje Kruijff benoemd tot ‘Theoloog des Vaderlands’. Zij gebruikte die benoeming om een schrijverscollectief samen te stellen. Met z’n zessen bogen ze zich over het Onze Vader vanuit de wens om te zoeken naar verloren gegane heilige ruimte. Die heilige ruimte zou zichtbaar moeten worden in de manier waarop ze met elkaar in gesprek gaan.

Aan de hand van het Onze Vader in de oecumenische versie oefenen ze zich in deze gespreksvoering. Het Onze Vader herbergt grote menselijke thema’s en verwoordt in een paar zinnen waar het in het leven om gaat. Aan dit gesprek doen we graag mee en dit boekje biedt genoeg stof om een seizoen lang met elkaar zinnig bezig te zijn.

We hopen dat Claartje Kruijff zelf dit project nog wil komen toelichten, maar dat staat nog niet vast.
Wij beginnen in ieder geval met deze broodnodige gesprekken over het Onze Vader.

 

Data:24 oktober, 21 november, 19 december, 23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni
Tijd:10.00 uur
Locatie:Ons Gebouw, Winschoten
Info & aanmelding:ds. Bert L. van der Woude