Gespreksgroep senioren met lunch over ‘het geheim van Jezus van Nazaret’.

dec 13 12:30 15:00

Ds. Bert L. van der Woude - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7, Winschoten

Hoe oud je ook wordt, je raakt nooit uitgeleerd. Dat geldt des te meer in een wereld die in hoog tempo verandert. Het geloof blijft daarbij niet ongemoeid en het is goed om het daar samen over te hebben. Dat kan het best in een veilige en vertrouwde sfeer, waarin we naar elkaar luisteren en ervaringen uit wisselen.

Dit seizoen is het CREDO het uitgangspunt. Letterlijk betekent credo ‘ik geloof’ en de gesprekken zullen gaan over hoe het christelijk geloof in de loop der eeuwen onder woorden is gebracht (gesproken en gezongen!). We denken na over het credo aan de hand van een boekje van Eugen Drewermann: Het geheim van Jezus van Nazaret.
Ds. Bert L. van der Woude tekende voor de vertaling uit het Duits in het Nederlands en kan als geen ander de tekst duiden en de relevantie ervan laten zien.

Het aardige van deze gespreksgroep is dat we iedere keer met een gezamenlijke lunch beginnen. Soep van de dominee, elke keer anders en met een begeleidend verhaal. 65-plussers, van harte welkom. Voor alle duidelijkheid: deze gespreksgroep is een Over de Brug activiteit dus toegankelijk voor deelnemers uit de hele regio. Wie alleen aan de gesprekken wil deelnemen kan om 13.45 uur aansluiten.

Data: Dinsdagmiddag 18 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 meien en 13 juni
Aanvang: 12.30 uur – 15.00 uur
Plaats: Ons Gebouw, Winschoten
Kosten: € 5,- p.p. (voor de lunch)
Informatie & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude