Dienst: 4e zondag van de zomer

jul 14 09:30

Voorganger - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - De Ontmoeting, Scheemda

Vierde zondag van de zomer, regiodienst

Lucas 10: 25-37. Eén van de mooiste gelijkenissen die Jezus vertelt is die van de Barmhartige Samaritaan. Een afbeelding van deze helper in nood is jarenlang symbool geweest van het werelddiaconaat. Mensen hebben hulp nodig ongeacht hun herkomst of status. In deze gelijkenis zit echter een kritische kanttekening. Priester en Leviet lopen voorbij aan het slachtoffer omdat ze de dienst in de tempel belangrijker vinden dan het helpen van een mens in nood. Jezus keert zich vaker tegen godsdienst die niet verder komt dan uiterlijkheden en vergeet waar het werkelijk om begonnen is. De manier waarop Jezus dit ter sprake brengt typeert hem. Hij veegt niemand de mantel uit, maar vertelt zijn gelijkenis zo, dat iedereen zelf kan aanvoelen waar hij of zij staat. Jezus spreekt niet in gelijkenissen om het eenvoudig te houden voor mensen die traag van begrip zijn. Nee, zijn gelijkenissen spreken het hart aan. Ze dringen door tot de kern van ons menszijn.

De ondersteunende lezing komt uit Deuteronomium 30: 9-14. Daar gaat het om leefregels, die niet te zwaar voor mensen zijn omdat ze goed doen en bij ons horen.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor exploitatie gebouwen.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep