Dienst: 3e zondag van de herfst

okt 04 09:30

Voorganger - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

3e zondag van de herfst

Ieder jaar wordt er één zondag speciaal aan Israël gewijd. Het Bijbelse Israël wel te verstaan en niet de huidige staat Israël. Dat wij het Bijbelse Israël dankbaar zijn voor wat zij aan verhalen heeft overgeleverd staat buiten kijf. Dat verdient bijzondere aandacht. Die aandacht is overigens nooit afwezig, want we lezen praktisch iedere zondag uit het Oude Testament en zijn er daarnaast van doordrongen dat Jezus een zoon van Israël is. Thema dit jaar is ‘Kies voor het leven’ en dit thema sluit aan bij het oecumenische leesrooster.

Daniël 6: 1-29 brengt ons bij het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Een prachtig verhaal en ik voel me bevoorrecht om het uit te mogen leggen. In Matteüs 21: 33-43 gaat het andermaal over een wijngaard, maar deze gelijkenis heeft een grimmig karakter. Het gaat er nu om deze gelijkenis niet anti-judaïstisch uit te leggen. Dan zal ook blijken dat er een positieve boodschap in te ontdekken valt.

Op deze zondag nemen we afscheid van ouderling Marian Karssen en van onze pastoraal werker ds. Gerbrand Segger. Dat zou al veel eerder, maar is vanwege de coronacrisis naar een later tijdstip verschoven.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.