Dienst: 2e zondag van de herfst

sep 27 09:30

Voorganger - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

2e zondag van de herfst

Daniël 2: 1-2a; 26-49 verhaalt van de droom van koning Nebukadnessar. Net als Jozef in het boek Genesis heeft ook Daniël van God de gave ontvangen om dromen te kunnen duiden. De droom van Nebukadnessar heeft grote invloed op de uitleg van wat er in de geschiedenis op het wereldtoneel gaande is. Zelf ben ik niet geneigd om er voorspellende kwaliteiten in te zien. Wat dan wel is iets waar ik mij graag in wil verdiepen.

In Matteüs 21: 23-32 gaat het over de bevoegdheid van Jezus. De man uit Nazarethe is wars van formele verhoudingen. Voor hem gaat het om wat het voor mensen betekent. Om het goede te doen heb je geen toestemming van wie dan ook nodig. Ik ben benieuwd naar de dwarsverbinding met het boek Daniël en de droom van Nebudadnessar.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.