Dienst: 4e zondag van de herfst

okt 15 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

4e Zondag van de herfst – voorstellen taakdragers

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

In Matteüs 22, 1-14 opnieuw een grimmige gelijkenis. Een koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon. De bruiloftsgasten weigeren echter te komen. Tenslotte stuurt de koning zijn dienaren de straat op om zoveel mogelijk mensen voor het feest mee te nemen. Het feest kan gelukkig doorgaan, maar dan is er iemand zonder bruiloftskleed. Hoe kan dat? En waarom is de koning zo streng voor hem? Wil hij de aandacht erop vestigen dat leven de moeite waard is om te vieren en dat wie dat niet doet het leven, zichzelf en anderen onrecht doet? In Jesaja 25, 1-9 wordt er op de berg Sion een feestmaal gehouden. Een prachtig beeld van waar het in essentie om gaat. Vrede, saamhorigheid, het samen goed hebben als één groot wereldgezin. Hoe verhoudt zich dat tot de oorlogen die we steeds weer bereid zijn te voeren en de vreselijkste wapens die we voor veel geld steeds maken en (dreigen te) gebruiken?  

Op deze zondag worden de nieuwe taakdragers aan ons voorgesteld. Over dat woord ‘taakdrager’ moeten we het nog hebben, maar de mensen om wie het gaat leggen een belofte af dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk zullen omgaan met wat zij van gemeenteleden horen.