Dienst: 3e zondag van de herfst

okt 08 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

3e Zondag van de herfst

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

In Matteüs 21, 33-43 vertelt Jezus een gelijkenis van een landheer die een wijngaard had, die hij verpacht aan wijnbouwers. Die weigeren de vruchten af te dragen aan de landheer, mishandelen, doden en stenigen de knechten en doden uiteindelijk ook de zoon. Op het eerste gezicht lijkt dit een fel anti-joods verhaal. “De joden hebben immers Jezus vermoord.” 

Zo is het lange tijd gezegd en joden hebben gemerkt hoe erg dat was. Het moet dus anders. 

Iedereen die deze gelijkenis leest moet zelf bedenken wat hier wordt gezegd en bedoeld. Bijbelse verhalen zijn spiegels. Daarin ontdek je wie jij zelf bent en wat er van jou wordt gevraagd. Wat zijn voor ons de vruchten van de wijngaard? In hoeverre zijn wij er ons van bewust dat die vruchten niet ons eigendom zijn, maar geleend? Speelt dit inzicht een rol in ons dagelijks leven en hoe dan? In Jesaja 5, 1-7 horen we het beroemde lied van de wijngaard. 

De toon is kritisch, maar we moeten niet vergeten waarom de wijngaard als beeld wordt gebruikt. Het uiteindelijke doel is samen vreugde beleven. Waarom kiezen we zo vaak voor onenigheid en strijd? Welke angst belet ons om te leven zoals God het van mensen vraagt?