Dienst: 2e zondag van de herfst

okt 01 09:30

Voorganger - Ds. Marsman

Locatie - Marktpleinkerk

2e Zondag van de herfst (Israëlzondag)

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

In Matteüs 21, 23-32 is er meteen sprake van de confrontatie tussen Jezus en de joodse leiders. Omdat we in de kerk (terecht) gevoelig zijn geworden voor het lot van de joden door de eeuwen heen en met name tijdens de Tweede Wereldoorlog, moeten we er voor waken het Evangelie op een anti-judaïstische of antisemitische manier uit te leggen. Nu op deze zondag de bijzondere band van de kerk met het volk Israël centraal staat is deze waarschuwing des te dringender. Jezus was zelf een zoon van het joodse volk. Hij heeft nooit zijn eigen godsdienst in diskrediet willen brengen, maar deed juist alle moeite om de kern of het wezen daarvan duidelijk te maken. In Ezechiël 18, 1-4, 25-32 komt deze kern ook al ter sprake. Mensen zijn zelf verantwoordelijk. Niemand anders kan voor je handelen, voelen of denken. Daarbij gaat het om rechtvaardigheid. Daar mag je, met Gods hulp, zelf naar streven.