Dienst: 1e zondag van de herfst

sep 24 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

1e Zondag van de herfst

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

Bij Jona 3: 10 – 4:11 en Matteüs 20: 1-16

Jezus ontleent het materiaal voor zijn gelijkenissen aan het gewone leven, maar stopt er vaak een verrassend element in. Iets wat de gewone gang van zaken doorbreekt, ontregeld, en zo tot nadenken stemt. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard naar Matteüs vertelt ons hoe het in het koninkrijk van God toegaat. Je kunt er vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Omdat de wijngaard symbool staat voor het gelovige Israël, lijkt met de eerste werkers het uitverkoren volk bedoeld en met de latere en laatste werkers de andere volken. De Heer van de wijngaard wil iedereen volledig laten delen in de oogst (het heil van het evangelie) en dan maakt het niet uit of je als eerste of als laatste geroepen bent. Je kunt er ook vanuit een sociaal-economisch perspectief naar kijken en dan staat gelijke beloning van de arbeiders op gespannen voet met hoe men toen, evenals wij nu, prestaties belonen. Zo kun je met dit verhaal bijvoorbeeld goed de zin van een basisinkomen voor iedereen uitleggen.

De link van deze gelijkenis met het slot van Jona ligt in de eveneens verrassende wending in het lot van Ninevé. Jona verkneukelde zich al in de ondergang van die grote stad en is boos op God dat Hij de inwoners vergeeft. Zo verwijt Jona God hetzelfde als de arbeiders van het eerste uur de Heer van de wijngaard: dat Hij goed is…