Startzondag dienst: 13e zondag van de zomer

sep 17 09:30

Voorganger - Ds. Richard Offringa en ds. Bert van der Woude

Locatie - De Ontmoeting in Scheemda

Startzondag

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

Bij Exodus 32: 7-14 en Matteüs 18: 21-35

Het is me nog niet bekend welke de lezingen op onze Startzondag zullen zijn, maar doorgaans wijken die dan af van het leesrooster. Nu lijkt me het gesprek over vergeving naar de lezing uit Matteüs ook wel een zwaar thema voor een vrolijke aftrap van het nieuwe kerkelijk seizoen. 

Het gaat in Matteüs over elkaar vergeven, telkens weer, tot wel zeventig maal zevenmaal toe. In de gelijkenis die Jezus daarop vertelt om dit te verduidelijken gaat het om het kwijtschelden van financiële schuld. Zo krijgt vergeving een meer materiële betekenis. Ook de bede in het Onze Vader om vergeving van schulden, “zoals wij onze schuldenaars vergeven” verwijst mogelijk ook allereerst naar financiële kwijtschelding. Waar de rekening wordt vereffend kunnen mensen opnieuw met hun leven aanvangen, staan zij vrij tegenover hun medemens.

In Exodus is het Mozes die bij God pleit om het volk te vergeven. Zij hebben zwaar gezondigd door het gouden kalf te aanbidden in plaats van de Heer die hen heeft bevrijd uit Egypte. Het is wel heel bijzonder dat Mozes God op andere gedachten weet te brengen, of moeten we zeggen: God geeft hem de gelegenheid als pleiter voor zijn volk op te treden? Daarin wordt iets fundamenteels in de relatie tussen God en mens zichtbaar, namelijk dat God werkelijk betrokken op ons is.