Dienst: 11e zondag van de zomer

sep 03 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

11e Zondag van de zomer

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

Bij Jeremia 7: 23-28 en Matteüs 17: 14-20

Na dat heerlijke moment op de berg, door zijn Vader bevestigd als zijn geliefde Zoon, gaat Jezus met zijn leerlingen de weg naar beneden en staat meteen weer midden in de misère van het mensenbestaan. Een vader van een zoon die naar het lijkt aan epileptische aanvallen lijdt, discussieert met Jezus’ leerlingen, die zijn zoon niet konden genezen. Jezus berispt zijn leerlingen om hun kleingeloof. De vergelijking met de kleinheid van het mosterdzaad dat omgekeerd evenredig is met het resultaat moet ons aansporen ons vaak zo geringe vertrouwen toch van grote waarde te achten. Het gaat hierin ten diepste om vertrouwen te hebben in Gods genade.

In Jeremia moet de profeet het volk vermanen om de halsstarrigheid waarmee ze de woorden van de Heer in de wind slaan. Het kleingeloof van Jezus’ leerlingen kent zo te zien een lange traditie.