Dienst: 2e zondag na Trinitatis

jun 18 11:00

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

2e Zondag na Trinitatis

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

Jesaja 12: 1-6 en Matteüs 9: 35 – 10: 15

De leerlingen, hier al apostelen genoemd, worden door Jezus erop uitgezonden het goede nieuws van Gods koninkrijk in woord en daad te verkondigen. Deze uitzending staat in de context van het medelijden dat Jezus voelt voor de mensen die in een ellendig bestaan gevangen zitten “als schapen zonder herder.” Opvallend dat de leerlingen alleen naar het eigen volk worden gezonden, niet naar de niet-joden. Bij Matteüs komen de andere volken pas in zicht als Israël in meerderheid de Messias niet erkend heeft, na zijn dood en opstanding. De leerlingen worden met niets anders op pad gestuurd dan het evangelie, dat is hun eigenlijke schat. Zo blijven ze in materiële zaken afhankelijk van wie hen willen ontvangen en dat voorkomt mijns inziens ook dat eigen belangen een rol kunnen spelen in de wijze van verkondiging. Zelf integer zijn is heel belangrijk voor het slagen van de communicatie van het evangelie.  

In Jesaja wordt de redding die God Israël schonk tot een persoonlijk danklied. Ook hierin komt het wereldwijde perspectief voor de opdracht aan Israël naar voren.