Dienst: 2e zondag van de zomer

jul 02 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

2e Zondag van de zomer

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

De eerste woorden van de lezing uit Matteüs (10, 34-42) hakken er meteen in. “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard.”  Om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt moeten we kijken naar wat er op het spel staat. Mensen verschuilen zich vaak achter anderen als het om verantwoordelijkheid gaat. Jezus dringt hier echter aan op persoonlijke verantwoordelijkheid. Het zwaard waarnaar hij verwijst is geen instrument om anderen mee te doden, maar een geestelijk zwaard als instrument om onderscheid te maken tussen wat wel en niet goed is. Natuurlijk streeft Jezus daarbij naar vrede, maar niet naar vrede als gezapigheid of valse geruststellingen. Als de waarde van het leven en het belang van actieve betrokkenheid in het geding is kan Jezus soms fel uitpakken. Het zou immers zonde zijn als we het leven zouden verspelen door niets te doen. Ook Jeremia (29,1. 4-14) spoort de ballingen in Babel aan niet met de armen over elkaar te gaan zitten treuren, maar actief een bijdrage aan de samenleving te geven.