Dienst: Pinksteren

mei 28 10:00

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - De Rietkraag in Oostwold

7e Zondag van Pasen – Exaudi (of wezenzondag)

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.  

Over bezieling (inspiratie) en beweging (motivatie) heb ik in de aanleiding al het nodige geschreven. Spannend is natuurlijk hoe we dit gaan uitwerken. De kinderen van school spelen daar een rol bij, maar natuurlijk ook de volwassenen. De uitdaging is om al die prachtige woorden en beelden die aan Pinksteren zijn verbonden concreet te maken. 

De basis van Pinksteren ligt in het scheppingsverhaal, waar ons verteld wordt dat God uit klei een mens vormde en deze mens zijn adem inblies zodat hij een levende ziel werd. Het is een briljante beschrijving van wie wij zijn. Wij bestaan blijkbaar uit moleculen en verhalen, waarbij de moleculen verwijzen naar onze aardse en lichamelijke kant en de verhalen naar hoe wij ons zelf mogen zien, namelijk als levende zielen, geschapen door God. Martin Buber vertelde in een van zijn verhalen over het advies van een joodse rabbi. Deze rabbi beveelt zijn mensen aan om twee briefjes bij zich te dragen. Op het ene briefje staat: ‘ik ben stof en tot stof zal ik terugkeren’. Op het andere briefje staat ‘Ik ben een schepsel van God’. Als we het te hoog in onze bol krijgen pakken we het briefje over het stof dat ons bescheiden moet maken. Als we in put raken pakken we het briefje met de verzekering dat wij een schepsel van God zijn en dat kan ons weer optillen. 

Met Pinksteren gaat het vooral over God die ons de adem inblaast zodat we ons levende zielen, dus bezielde mensen weten. Dat doet ons zelf goed, maar maakt ons ook bewogen met het lot van onze medemensen. Geest staat nooit stil, maar blijft in beweging. Dat mogen wij met Pinksteren volop beseffen en daar goede dingen mee doen. Bezieling & beweging dus!