Dienst: Aswoensdag

feb 22 19:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

7e Zondag na Epifanie

Joël 2: 12-19 en Matteüs 6: 1-6 en 16-21

Het begin van de Veertigdagentijd, tijd van vasten, van inkeer en verstilling. Vasten is loskomen van alles wat je bestaan kan beheersen en je dus onvrij maakt. Maar laat het vasten geen vertoning worden om anderen te imponeren, waarschuwt de profeet Joël. Verscheur niet je kleren, maar je hart. Want God ziet in het verborgene en dus je hart. Dat verborgene speelt ook in de bekende verzen uit de Bergrede naar Matteüs. Vasten, aalmoezen geven en bidden dienen in het verborgene plaats te vinden. Het gaat niet om het beeld, het imago, dat we willen overbrengen, maar om wie we zijn, ons hart, onze identiteit. God ziet wat verborgen is en is daarin aanwezig.