Dienst: 6e zondag na Epifanie

feb 12 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

6e Zondag na Epifanie

Deuteronomium 30: 15-20 en Matteüs 5: 17-26

Zoals ik in de inleidende woorden schreef, past de Bergrede inhoudelijk helemaal binnen de voorschriften van de Thora. Aan het begin van zijn leerrede benadrukt Jezus dat hij niet gekomen is om Wet en Profeten af te schaffen, maar om ze in vervulling te laten gaan. Vervullen door te dóen wat er staat geschreven, door gerechtigheid te brengen. Zo geeft hij de radicaliteit van die voorschriften aan. Het “maar” in de herhaaldelijk terugkerende uitdrukking “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd…maar ik zeg jullie…” kan beter als “en” worden verstaan. Wat Jezus zegt is niet in strijd met de Schriften, maar haalt de oorspronkelijke bedoeling van wat gezegd werd naar voren. In de NBV21 zal daarom het “maar ik zeg jullie” zijn vervangen door: ”Dit zeg ik daarover…” 

In Deuteronomium betoogt Mozes hoe belangrijk de voorschriften van de Heer hoe te leven zijn: ze zijn het verschil tussen leven en dood.