Dienst: 5e zondag na Epifanie

feb 05 09:30

Voorganger - Ds. Offringa

Locatie - Oostwold

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u live of achteraf beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

5e Zondag na Epifanie

Jesaja 43: 9-15 en Matteüs 5: 13-16

Jezus heeft aan het begin van zijn Bergrede de mensen die in de samenleving vaak aan het kortste eind trekken, gelukkig geprezen. Vervolgens richt hij zich tot zijn leerlingen (of toch ook de menigte?, dat is niet zonder meer duidelijk) en prijst hen gelukkig als zij delen in het lot van hen die lijden en vervolgd worden. Als hij hun betekenis vat in de beelden “zout van de aarde” en “licht van (niet “voor” als de NBV21 vertaalt) de wereld” dan koestert Jezus dus hoge verwachtingen van hen. Zout is bij uitstek een smaakmaker, maar is ook bijtend en reinigend, waarbij ik denk aan de kritische en reinigende functie die de kerk in de samenleving kan hebben. Licht verheldert, toont wat waar is en hoeft dus niet verborgen te worden. In het Werelddiaconaat, dat deze zondag centraal staat, wordt concreet hoe we zout en licht in de wereld mogen zijn. 

In Jesaja roept de profeet Israël op te getuigen van God als hun Heer. Zo zullen zij een licht voor de volken zijn