Dienst: 2e zondag van de advent

dec 04 09:30

Voorganger - Ds Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

2e zondag van de advent 

Bij Ruth 1: 19b-2:12 en 4:13-17

Op de eerste zondag van Advent hoorden we het verhaal achter “de vrouw van Uria” uit de stamboom van Jezus en deze zondag staat Ruth centraal. “De Moabitische” staat er steevast bij haar naam, om te benadrukken dat zij een vreemdeling is, nog wel uit het volk dat vanouds de aartsvijand van Israël was. Maar deze vreemdeling getuigt van haar absolute solidariteit met haar schoonmoeder Naomi, wondermooi uitgesproken in haar “geloofsbelijdenis”: “Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God!” (Ruth 1:16). Zij zorgt ervoor dat de leegte in het leven van Naomi, verbitterd geraakt door heel veel verlies, weer gevuld wordt: Ruth deelt met haar de opbrengst van de gerstoogst en schenkt haar een kleinzoon. Hoe sterk het leven van Naomi vervulling ontvangt spreekt uit de woorden van de vrouwen van Bethlehem: “Naomi heeft een zoon gekregen!”.

Het alternatieve leesrooster biedt hiernaast als evangelielezing Matteüs 13:54-56 aan, waarin Jezus de synagoge in Nazareth, het stadje van zijn jeugd bezoekt. Anders dan Ruth is hij geen vreemdeling hier. Toch kunnen de inwoners het anders-zijn van Jezus dat uit zijn woorden spreekt niet goed plaatsen en nemen er aanstoot aan.