Dienst: 7e zondag van de herfst – regiodienst

okt 30 09:30

Voorganger - Ds Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

7e zondag van de herfst 

Bij Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: 1-10

Deze zondag staat bij ons in het teken van Hervormingsdag en mocht de voorganger zich aan deze teksten houden, dan bieden ze zeker een aanknopingspunt met het belangrijkste thema van Luther: de rechtvaardiging door het geloof. In de vorige evangelielezing vond zo de tollenaar genade in God’s ogen en in Lucas 19 is het opnieuw een tollenaar die zich na Jezus’ bezoek een “zoon van Abraham” mag weten. Zacheüs wil Jezus zien en door het vertrouwen dat uit Jezus’ ogen straalt kan hij zijn oude leefwijze achter zich laten. Hij is een geroepene, als eens Abraham, die de eerste lezing aanhaalt. Geroepen om het bestaande, de goden van macht en geld, achter zich te laten en het met God erop te wagen