Dienst: 6e zondag van de herfst Kopiëren

okt 23 09:30

Voorganger - Ds Jurjen Hilverda

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

6e zondag van de herfst 

Bij Jeremia 14: 7-10, 19-22 en Lucas 18: 9-14

Aanhoudend gebed is noodzakelijk, zoals de vorige evangelielezing duidelijk maakt, maar de vraag is vanuit welke innerlijke gesteldheid de mens zich tot God richt. Dat verduidelijkt Jezus in de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Twee stereotiepe personages: de man van het geloof tegenover de man van het geld. De farizeeër dankt God met een opsomming van zijn deugden en zijn overmoed krijgt een climax in een vergelijking met “die tollenaar daar”. De tollenaar daarentegen toont één en al berouw over zijn levenswijze en vindt daarmee genade in Gods ogen. Het gedrag en de houding van de farizeeër zijn voor Jezus kennelijk fundamenteel misleidend. Deze parabel bleek door de eeuwen heen als een goede spiegel te werken voor christenen om de eigen geloofshouding kritisch te bezien.

De Jeremia-lezing past goed bij de boetvaardigheid van de tollenaar: besef van eigen falen, inzicht in verkeerde keuzes die steeds weer zijn gemaakt. Door schuld te belijden blijft Israël Gods naam hoog houden