Dienst: 5e zondag van de herfst

okt 16 09:30

Voorganger - Ds Itse de Boer

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

5e zondag van de herfst 

Bij Genesis 32: 23-32 en Lucas 18: 1-8

Bij de weduwe uit Lucas, die zo vasthoudend haar recht probeert te halen bij de onrechtvaardige rechter, moet ik meteen denken aan de Dwaze Moeders in Argentinië. Of vandaag aan de moeders in Rusland, die op creatieve wijze  protesteren tegen de oorlog in Oekraïne, die hen van hun kinderen berooft. De vraag is of ze ooit hun recht zullen halen. Maar om het al dan niet succes hebben gaat het in Lucas niet meteen: Jezus vertelt de gelijkenis met het oog op de noodzaak van het bidden en niet op te geven. En daarin wordt vooral de vasthoudendheid van de weduwe ons voorgehouden. Dat Jezus’ volgelingen altijd moeten blijven bidden, betekent blijkbaar dat ze scherp moeten blijven en niet in het kwaad mogen berusten. Ook als de hemel lijkt te zwijgen.

Blijkens de laatste zin staat dit bidden ook in het teken van het hoopvol uitzien naar de terugkeer van de Mensenzoon.

In Genesis worstelt Jakob in die nacht aan de Jabbok met zichzelf, met zijn verleden en in dit alles met God. De overeenkomst met de vasthoudende weduwe uit Lucas kan gezocht worden in de strijd die we in ons geloof met de medemens en met God moeten voeren.