Dienst: 4e zondag van de herfst

okt 09 09:30

Voorganger - Ds Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

4e zondag van de herfst 

Bij 2 Koningen 17: 24 en 29-34 en Lucas 17: 11-19

De vertalers van de NBV21 zijn teruggekomen op het mijns inziens wat gekunstelde woord “huidvraat” en duiden de ernstige kwaal in dit verhaal nu aan als “een huidziekte”. Hieraan lijden de 10 mensen die Jezus volgens Lucas ontmoet in het grensgebied van Samaria en Galilea. Laten we het gewoon bij “melaatsheid” houden, dan is de verbinding met het OT ook duidelijk: Melaatsheid heeft in de bijbel een uiterlijke en een innerlijke betekenis: het is een waarschuwing uit de hemel dat de mens zijn leven moet beteren. In die zin zijn wij allen melaats, als we ons niet storen aan de wet. Er staat hier dan ook dat Jezus de mensen reinigt in plaats van geneest. In het boek Leviticus vormt de reiniging van de melaatsen het hart van de Thora, dan is de wet vervuld en breekt Gods koninkrijk aan. In Lucas keert alleen de Samaritaan  terug naar Jezus om zijn dankbaarheid te tonen en blijkt meer in Jezus te zien dan een gewone rabbi. Tegen de achtergrond van wat in de lezing uit 2 Koningen wordt gezegd over de verwording van het geloof door immigranten in Samaria, krijgt zijn houding diepere betekenis.