Dienst: Preek van de Leek door burgemeester Cora-Yfke Sikkema op de 3e zondag van de herfst

okt 02 09:30

Voorganger - Ds Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

3e zondag van de herfst (Preek van de Leek)

Op deze zondag zal burgemeester Cora-Yfke Sikkema de preek verzorgen. Zij krijgt daartoe de vrije hand, maar uiteraard lezen we wel uit de bijbel en wellicht valt er inspiratie te putten uit wat Jezus ons in Lucas 17 : 1-10 voorhoudt. Opnieuw merken we dat Jezus niet naïef is. Hij weet dat niet alle mensen het goede voorhebben met elkaar en dat net als bij de rijke man en de arme Lazarus de kwetsbaren in de samenleving daar het slachtoffer van worden. Wie onrecht ziet moet dat melden, maar ook ruimte laten voor berouw en vergeving. Tenslotte gaat het om geloof en de volgelingen van Jezus zouden graag meer geloof willen hebben. Vreemd is dat niet. De manier waarop Jezus in het leven staat is uitzonderlijk en staat vaak haaks op wat we in de samenleving aantreffen. 

De beelden die Jezus gebruikt om zijn volgelingen moed in te spreken zijn eveneens bijzonder en vragen om uitleg. Ook hier ligt er een uitdaging om het te verbinden met de samenleving waarvan wij deel uit maken. De profeet Habakuk (3 : 1-3, 6-19)  is bekend vanwege een belangrijke uitspraak, nl. ‘De rechtvaardige zal door zijn trouw leven.’ Trouw blijven en volhouden! Het grote ‘en toch!’. Dat is misschien wel de kern van alles, dat wij ons niet neerleggen bij wat is, maar hopen en werken aan een rechtvaardige samenleving.