Dienst: 13e zondag van de zomer

sep 11 09:30

Voorganger - Ds Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

13e zondag van de zomer 

In Lucas 15 : 1-10 zien we dat Jezus zich vooral bekommert om wie of wat verloren dreigt te gaan. Eerst komt het verloren schaap, dan de munt (drachme) die een vrouw heeft verloren en tenslotte de gelijkenis van de verloren zoon, die eindigt met een feestelijke maaltijd. Deze zondag concentreren we ons op de eerste twee (kleine) gelijkenissen en zien vooral hoeveel vreugde er is bij het terugvinden. Het beeld van verliezen en vinden kennen we. Mat wat betekent verloren zijn voor een mens? Het moet hier heel duidelijk zijn dat dit geen oordeel is van buitenaf. Als een mens zichzelf verliest om welke reden dan ook, dan is dat verdrietig of zoals we ook wel zeggen: zonde. Maar dan geen zonde als overtreding, maar als het missen van je bestemming. Jezus gunt ieder mens dat hij of zij goed terecht komt en doet alles wat in zijn vermogen ligt om dat te bewerkstelligen. Ons nodigt hij uit om daaraan mee te doen.  In Exodus 32 : 7-14 komen we Mozes tegen die probeert God mild te stemmen. Gods toorn richt zich tegen zijn eigen volk omdat zij verkeerde wegen kiezen. Maar juist dan, bepleit Mozes, moet u vergevingsgezind zijn. Mensen hebben dat nodig en God laat zich zowaar overtuigen ….